PROGRAM

10.00 Otvaranje konferencije

Nj. E. Oleksandr Aleksandrovič, Ambasador Ukrajine u Republici Srbiji

Slađan Velinov, direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM)


10.20 - 10.50
Černobilj - 35 godina posle nuklearnog akcidenta
Maksim Ševčuk, Državna Agencija Ukrajine za upravljanje zonom isključenja

10.50 - 11:00
Video prilog Evropske banke za obnovu i razvoj o aktivnostima na izgradnji novog štita oko bloka 4 Nuklearne elektrane u Černobilju

11.00 - 11.30
Monitoring radioaktivnosti u Srbiji nakon akcidenta u Černobilju
Gordana Pantelić, Labaratorija za zatitu od zračenja i zaštitu životne sredine, Institut za nuklearne nauke "Vinča"