#clip img{ border:none; margin:10px; width:400px; height:auto; text-align:center;} #gal img{ border:none; margin:10px; width:400px; height:auto; text-align:center;} .style1 {color: #000000}

Biografije učesnika

 

Maja Gojković je rođena 22. maja 1963. godine u Novom Sadu. Pohađala je osnovnu školu „Branko Radičević“ i gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1987, a pravosudni ispit je položila 1989. godine. Karijeru je započela u porodičnoj advokatskoj kancelariji, koju je osnovao njen otac Mita Gojković. Ima bogato parlamentarno iskustvo u svim sazivima državnog parlamenta od 1992. godine. Bila je i poslanik u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine od 1996. do 2000. godine. Obavljala je funkciju ministra bez portfelja Vlade Republike Srbije od 1998-1999. godine i bila je potpredsednica Vlade Savezne Republike Jugoslavije od 1999-2000. godine. Na lokalnim izborima u septembru 2004. godine izabrana je za gradonačelnicu Novog Sada, i tako postala prva žena gradonačelnik u istoriji grada. Od maja 2012. godine Maja Gojković je bila narodni poslanik u Narodnoj skupštini, članica Odbora za spoljne poslove i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Od 23. aprila 2014. godine, većinom glasova narodnih poslanika, izabrana je za predsednicu Narodne skupštine Republike Srbije u X sazivu. Takođe, Maja Gojković je predsednica Odbora za prava deteta i šef stalnih delegacija u Interparlamentarnoj uniji i Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Članica je Predsedništva Srpske napredne stranke.

Tijana Koprivica, Chief Business Sustainability Officer, Delta Holding, Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Bavi se definisanjem strategije društvene odgovornosti kompanije i izradom izveštaja o održivom razvoju. Na njenu inicijativu 2010. godine uvedeno je godišnje izveštavanje o nefinansijskom poslovanju kompanije prema međunarodno priznatoj metodologiji Global Reporting Initiative, a izveštaj za 2014. godinu urađen je prema najnovijoj GRI G4 metodologiji. U 2014. godini uvodi i opsežno ispitivanje stejkholdera o tome koliko je društveno odgovorno poslovanje Delta Holdinga u skladu sa njihovim očekivanjima. Cilj ovih ispitivanja je unapređenje poslovnih procesa, odnosa sa stejkholderima i smanjenje rizika poslovanja. Zadužena je i za uključivanje zaposlenih u društveno odgovorne aktivnosti koje za cilj imaju pomoć društvenoj zajednici (volonterske akcije ekološkog i humanitarnog karaktera, Skill based volontiranje i Pro bono aktivnosti). Učestvovala je na brojnim stručnim seminarima i konferencijama na temu održivog razvoja u zemlji i inostranstvu. Prethodne funkcije u kompaniji bile su Menadžer za društvenu odgovornost (2011 – 2015), Pomoćnik direktora za Interne i eksterne komunikacije (2008 - 2011), Saradnik u finansijama (2006 – 2008).

Neven Marinović je izvršni direktor Smart Kolektiv-a, jedne od vodećih organizacija u Srbiji u oblasti CSR-a (Društveno Odgovornog Poslovanja) i socijalnog preduzetništva. Takođe je i Izvršni Koordinator Foruma Poslovnih Lidera Srbiji, biznis mreže koja je osnovana od strane vodećih kompanija aktivnih u Srbiji sa ciljem daljeg razvoja Društveno Odgovornog Poslovanja u zemlji. Neven je držao brojne treninge i prezentacije vezane za oblasti CSR-a, socijalnog marketinga i preduzetništva zemlji i u inostranstvu. Pre nego što je sa kolegama osnovao Smart Kolektiv, radio je u marketingu, kao i u neprofitnom sektoru kao saradnik vodećih organizacija u Srbiji. Formalno obrazovanje je stekao na Fakultetu Dramskih Umetnosi, Univerziteta Umetnosti u Beogradu, a neformalno kroz brojne treninge i studijske boravke širom Evrope i SAD. Neven je i stipendista Harvard Univerziteta gde je završio i kurs za lidere u neprofitnom sektoru, u organizciji John F. Kennedy School of Government. Jedan je od suosnivača, i član upravnog odbora socijalnog preduzeća Liceulice i Dobra Torba, kao i suosnivač Koalicije za razvo socijalnog preduzetništva i mreže socijalne ekonomije Srbije, SENS. Zajedno sa saradnicima pokrenuo je program podrške mladim preduzetnicima pod nazivom Biznis Mladih Srbije. Od 2009 član je Svetskog preduzetničkog Foruma, kao i EUCLID mreže lidera u neprofitnom sektoru. Pre toga je kroz članstvo u UO podržavao rad različitih organizacija kao što su mreža Globalnog Dogovora u Srbiji, NALED, Dostignuća mladih.

Branislav Jovanović, menadžer za društvenu odgovornost Banca Intesa. U vodećoj banci u Srbiji zadužen za implementaciju strategije odgovornog poslovanja koja ima za cilj usklađivanje ekonomskih sa socijalnim i ekološkim aspektima tržišnog delovanja kao i kreiranje partnerstava sa posebnim akcentom na filantropske aktivnosti, upravljanje rizicima održivosti, brigu o zaposlenima i volunterizam, finansijsku edukaciju i poslovnu etiku. Na ovaj način, Banca Intesa teži da generiše dugoročnu vrednost za sve svoje zainteresovane strane, pružajući merljiv doprinos kako održivom rastu domaće ekonomije tako i razvoju celokupnog društva.

Siniša Mitrović je analitičar životne sredine, strastan prirodnjak i posvećen je očuvanju prirodnog kapitala Srbije i Balkana. Najveći doprinos u karijeri dao je napretku valjevskog kraja, renesansi Valjeva krajem 80-ih, gradeći Modernu galeriju, Istrazivačku stanicu Petnica i okupljanje naprednih ljudi za eknomski rast. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i master je životne sredine sa pripremom doktorata iz oblasti životne sredine. Najveći uspeh je postigao u zaštiti retkih vrsta ptica Srbije, ukljucujuci beloglavog supa u kanjonu Trešnjice kod Ljubovije. 25 godina volontira u vođenju Centra za prirodne resurse „NATURA“, nacionalne organizacije za zaštitu prirodnih vrednosti Srbije. U vremenu 90ih je politicki aktivan u Srbiji i građanskoj oktobarskoj revoluciji 2000. godine. Od 2001 godine poslanik Narodne skupštine Srbije i zamenik predsednika poslaničke grupe Demokratske opzicije Srbije, (DOSa). U parlamentu je tri godine predsedavao Odborom za životnu sredinu, proaktivno praveći regulatorni okvir za javnu politiku životne sredine. Od 2005 godine savetuje više ministara i vojvođanskog premijera u poslovima životne sredine. Sada aktivno radi u Privrednoj komori Srbije na poslovima zelenog rasta srpske industrije, ekoloških evropskih integracija i upotrebi najboljih tehnologija za Srbiju u upravljanju otpadom i otpadnim vodama. Jedan je od vodećih promotera doktrine cirkularne ekonomije, kao novog alata konkurentne privrede , energetski efikasne inkluzivne i odgovorne prema lokalnoj zajednici. Autor je više studija za međunarodne organizacije (ILO, UNOPS) na poslovima inkluzije Roma u poslovni sektor. Član je Upravnog odbora Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija u Srbiji i predsedavajući grupe za promociju Milenijumskih ciljeva održivog razvoja, koji su usvojeni u Njujorku u septembru 2015 godine.Aktivno radi na uključivanju malih i srednjih preduzeća u promociji održivog razvoja lokalnih zajednica, očuvanja vrednosti lokalnih resursa i novog kvaliteta života u stvaranju lokalnih radnih mesta. Jedan od osnivača Fondacije MISIJA-odgovornih za budućnost, think tank organizacije koja traga za odgovorima čime će se Srbija i regija suočiti u budućnosti. Sada je i predavač na Fakultetu za primenjenu ekologiju „FUTURA“. Oženjen, dvoje dece.

 

Gospođa Regina De Dominicis (Ređina De Dominićis) je 23. avgusta 2018. godine preuzela dužnost direktorke UNICEF-a u Republici Srbiji. Do preuzimanja dužnosti u Srbiji, bila je direktorka UNICEF-a u Maroku, gde je radila na proširenju programa koji su usmereni na razvoj u ranom detinjstvu, adolescente i mlade. Tokom svog mandata, obezbedila je značajne resurse i intenzivirala saradnju na programima „Jug-Jug”, posebno u oblasti ranog razvoja dece. Pre Maroka, radila je u Turskoj na poziciji zamenice direktora gde je imala važnu ulogu i u razvoju strateškog partnerstva sa Evropskom unijom za region Evrope i centralne Azije. Gospođa De Dominicis je takođe radila u Evropskoj komisiji u Crnoj Gori gde je rukovodila programima u oblastima reformi ljudskih prava, vladavine prava, javne uprave i pravosuđa, kao i modernizacije obrazovnih sistema. Tokom ovog perioda, radila je i na Kosovu (pod Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija) u sektoru za vanredne situacije, u okviru programa Evropske agencije za rekonstrukciju za decentralizaciju socijalne zaštite. Gospođa De Dominicis ima radnog iskustva u odnosima s javnošću i društveno odgovornom poslovanju u privatnom sektoru u Kanadi. Nakon što je doktorirala na Fakultetu političkih nauka na Unverzitetu LUISS u Rimu, specijalizovala se za evropske studije na Evropskom koledžu u Evropi, gde je 1999. godine magistrirala. Gospođa Regina De Dominicis je u Srbiju došla sa mužem i ćerkom.

Aldo Lélé, menadžer za održivi razvoj, IKEA Jugoistočna Evropa – Hrvatska, Rumunija, Slovenija, Srbija, Ukrajina Više od decenije radi u kompaniji IKEA. Godinama je vodio timove za komunikaciju i dizajn enterijera, odosno prodaju, prvo u Portugalu, a zatim i u Švedskoj. Nakon toga se posvetio pitanjima održivosti, što mu omogućava da izrazi svoju istinsku strast – ljubav prema ljudima i planeti.

Milica Babić zadužena je za održivo poslovanje i korporativno odgovorne projekte u Vojvođanskoj Banci .Svoje bogato iskustvo iz oblasti društvene odgovornosti sticala je sarađujući sa brojnih državnim institucijama i organizacijama civilnog društva radeći. U Vojvođanskoj banci bavi se definisanjem ključnih pravaca razvoja u oblasti društevno odgovornog poslovanja, kao i realizacijom svih pojedinačnih incijativa i projekata. Zadužena je za godišnje izveštavanje u skladu sa smernicama Globalne inicijative za izveštavanje. Takođe, odgovorna je za primenu CSR standarda OTP grupe čiji je Vojvođanska banka deo. Zadužena je za komunikaciju sa državnim institucijama, organizacijama civilnog društva i svim drugim akterima šire lokalne zajednice koji iniciraju socijalno i ekološki odgovorne projekte i podižu svest o značaju uključivanja biznis sektora u unapređenje šireg društvenog ambijenta. Svoje bogato iskustvo sticala je sarađujući i sa međunarodnim organizacijama CSR Europe, FEBA, ali i angažujući se u radnim grupama organizacije Global Compact UN Srbija. Značajno je doprinela uključivanju vodećih medijskih kuća u realizaciju i promociju značajnih socijalno odgovornih kampanja.

Ruža Veljović, direktorka magazina Diplomacy&Commerce Biografija Rođena je u Zenici 1978. godine. Studirala je marketing na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Profesionalnu karijeru je započela u Ministarstvu obrazovanja 2002. na poziciji PR menadžera. Dve godine kasnije prelazi u Roaming Electronics, gde je vodila marketing i komunikacije za brend Samsung. Zajedno sa telko operatorima osmislila je i sprovela kampanju za suzbijanje tržišta nelegalnih telefona u Srbiji pod nazivom „Budi legalan“. U medije prelazi 2007, prvo kao brend menadžer za magazine u kompaniji Ringier, a zatim kao direktor sektora marketinga. Na toj poziciji je vodila marketing, istraživanje tržišta i komunikacije kompletnog portfolija kompanije Ringier Axel Springer u Srbiji, Crnoj Gori i BiH. Za kampanju repozicioniranja nedeljnika NIN 2009. godine je dobila UEPS-ovo srebrno priznanje. U julu 2011. prelazi u CorD magazin na poziciju izvršnog direktora. Tokom pet godina na toj poziciji razvija portfolio i uspostavlja saradnju sa ambasadama, stranim privrednim komorama, domaćim i međunarodnim institucijama, Vladom Srbije i zemalja u regionu. Sarađivala je sa organizacijama Naled, FIC, AmCham, DSW i drugim. Istovremeno je pet godina bila član ABC Srbije, organizacije koja se bavi medijskim standardima, gde je kao potpredsednik odbora za medije učestvovala u projektima uvođenja standarda za merenje i analitiku medija, uvođenja Gemius standarda, izrade nacrta Zakona o oglašavanju. U Color Press Grupu prelazi 2016. godine na mesto direktora magazina Diplomacy&Commerce, sindikacije londonskog The Economista. Najdraži projekti su joj spoj konferencija + specijalno izdanje poput The Economist konferencije i izdanja World In, CSR, Green Serbia, te mnogobrojnih publikacija pod nazivom InFocus, koje se izdaju u saradnji sa privrednim komorama. Član je Društva Srbije za Odnose sa javnošću (DSOJ) i Srpske asocijacije menadžera (SAM), a predstavlja kompaniju u nemačkoj, švajcarskoj, grčkoj, hrvatskoj, francuskoj, slovenačkoj i italijanskoj privrednoj komori. U slobodno vreme piše blog o putovanjima i hrani, vodi Facebook stranicu „Život je lep“ i volontira kao komjuniti menadžer pokreta „Gerila baštovani“. Ima mini-maltezera po imenu Mikhail Romanov. Životni moto: just forward, život je lep!

Vesna Savić Đukić je šef odseka za saradnju sa privatnim sektorom u UNICEF-u Srbija. Na ovoj poziciji radi od 2006. godine i odgovorna je za sprovođenje fundraising strategije za Srbiju, promociju društveno odgovornog poslovanja sa fokusom na decu i saradnju sa Ambasadorima UNICEF-a za Srbiju. Tokom rada na ovoj funkciji, Vesna rukovodi aktivnostima mobilizacije privatnog sektora za podršku programima koje UNICEF sprovodi u Srbiji, razvijanju korporativnih partnerstava koja doprinose unapređenju položaja dece u Srbiji. Pokrenula je saradnju sa poslovnim udruženjima i medijima u cilju promocije društveno odgovornog poslovanja sa fokusom na decu i organizovala više specijalnih događaja koji su imali vliku medijsku pažnju. Pre toga, Vesna je radila u UNICEF-u kao šef operativne službe i bila zadužena za administraciju, finansije, HR, nabavku i logoistiku. Tokom karijere, Vesna je radila u hotelu Hyatt Regency Beograd, Sava Centru, Foreign Language Publications u Australiji. Diplomirala je na Beogradskom univerzitetu, engleski jezik i književnost i pohađala specijalističke studije iz oblasti marketing i PR na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Tokom karijere stekla je diplomu iz različitih specijalistički kurseva, uključujući i Dynamic Leadership Programme, Harvard Business Publishing u saradnji sa UNICEF-om. Završila je III beogradsku gimnaziju.

 

Nj.E. gospodin Jan Lundin (LL.M) stupio je na dužnost kao ambasador Švedske u Srbiji i Crnoj Gori 28. jula 2016. Prethodno je bio na poziciji generalnog direktora Stalnog međunarodnog sekretarijata Saveta baltičkih zemalja (Permanent International Secretariat of the Council of the Baltic Sea States – CBSS) koju je obavljao od septembra 2010. godine. Prethodno je bio ministar savetnik, zamenik šefa misije i šef političkog odeljenja ambasade Švedske u Nemačkoj. Gospodin Lundin je svoju diplomatsku karijeru započeo 1984. u ambasadi Švedske u Beogradu gde je radio do 1986. Kao diplomata je radio u ambasadi Švedske u Litvaniji (1992-1994), Ruskoj federaciji (1994-1998) i Srbiji i Crnoj Gori (2001-2006). Tokom svoje pete i ujedno poslednje godine službe u Moskvi postavljen je za evropskog izvršnog direktora Rusko-evropskog centra za ekonomsku politiku (Russian-European Centre for Economic Policy - RECEP). Od 1987. do 1988. godine, gospodin Lundin radio je kao istraživač pri Stokholmskom institutu za sovjetsku i istočno-evropsku ekonomiju, kao i pri Institutu za sovjetsku i istočno-evropsku politiku Univerziteta u Upsali. Bio je politički urednik švedskog dnevnog lista Uppsala Nya Tidning 1989. godine. Radio je i kao regionalni menadžer Trgovinskog saveta Švedske. Pored švedskog jezika koji mu je maternji, tečno govori engleski, nemački, ruski i srpski jezik. Gospodin Lundin je oženjen Milicom Lundin i ima dve ćerke.

Marija Vujanić, direktorka Korporativnih komunikacija i održivog razvoja u Telenoru Srbija (Communication and Sustainability Director), ima više od 17 godina radi u oblasti odnosa sa javnošću i društvene odgovornosti. Iskustva je sticala na nekoliko vodećih pozicija u korporativnom i nevladinom sektoru, kao i PR agencijama. Pre nego što se pridružila Telenoru u 2012-toj, radila je kao PR and Citizenship Lead u kompaniji Microsoft Srbija i izvršna direktorka Fonda Ecotopia. Marija je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2002) i Fakultetu za evropski biznis (2000).

Miloš Paunović karijeru je počeo na praksi u sektoru revizije u PwC gde se prvi put susreo sa biznis svetom. Nakon toga 2014. godine, sa dva prijatelja, osniva organizaciju za podršku mladima preduzetnicima Razlivalište. Početkom 2016. godine postaje deo tima komunikacija u Erste Banci, gde se bavi društveno odgovornim poslovanjem i digitalnim kanalima. Od 2018. godine je deo Nordeusa u ulozi specijaliste za društveno odgovorno poslovanje gde vodi Nordeus Hub - co-working prostor za razvoj gaming zajednice i ekosistema. Za sebe smatra da je digitalni i društveni inovator sa misijom da pomogne kompanijama da vraćaju u zajednice u kojima posluju. Poseduje široko znanje u polju CSR-a, komunikacija, gejminga i društvenog preduzetništva.

Jasmina Ilić, direktor korporativnih poslova, TeleGroup. Inženjer po obrazovanju, Jasmina Ilić je već čitavu deceniju deo kompanije TeleGroup i dobar poznavalac dinamičnog IT tržišta Srbije i savremenih trendova koji potpuno menjaju naš svet i nude pregršt mogućnosti. Dugu i uspešnu karijeru gradila je u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija učešćem i vođenjem kompleksnih IT projekata kod velikog broja korisnika u javnom i privatnom sektoru u Srbiji, pozicionirajući na taj način TeleGroup kao jednog od vodećih tehnoloških partnera na tržištu Srbije. Danas uspešno vodi timove ljudi, učestvuje u kreiranju kompanijske strategije i upravljanju poslovnom organizacijom u cilju ostvarivanja korporativnih ciljeva i jačanja reputacije i imidža kompanije. Posvećeno sprovodi i učestvuje u mnogobrojnim društveno-odgovornim aktivnostima koje podstiču razvoj i podižu standard šire društvene zajednice. Pružanje humanitarne podrške smatra obavezom svake uspešne kompanije jer je to važan činilac ulaganja u budućnost. Rođena je 1981. godine, a diplomirala je na fakultetu za Saobraćaj i telekomunikacije, Univerziteta u Beogradu.

Miloš Janković je menadžer komunikacija Fondacije Catalyst Balkans, koja pruža podatke i tehnologiju za opšte dobro neprofitnim organizacijama, CSR odeljenjima i medijima. Miloš pomaže neprofitnim organizacijama u izradi strategija crowdfunding i online fundraising kampanja, kao i u upotrebi digitalnih alata za izgradnju zajednice. Takođe je zadužen za razvoj Donacije.rs – domaćije crowdfunding platforme, preko koje je za 14 meseci prikupljeno 140 hiljada evra za projekte od opšteg dobra, kao i Neprofitne.rs – platforme za ocenu transparentnosti rada neprofitnih organizacija, koja će biti lansirana ovog leta

Milica Marković, menadžer za koporativne komunikacije, Direct Media Kao menadžer za korporativne komunikacije u Direct Media sistemu, zadužena je upravljanje reputacijom i izgradnju odnosa sa eksternim i internim javnostima u Srbiji i regionu gde Direct Medija posluje, kao i za sprovođenje društveno odgovornih praksi. Poseduje višegodišnje iskustvo u medijima i korporativnim komunikacijama. U Telekomu Srbija je na poziciji direktora Sektora za odnose sa javnošću bila zadužena za transformaciju i unapredjenje funkcije odnosa sa javnošću i postavljanje strateškog koncepta društveno odgovornog poslovanja te kompanije. Pre dolaska u Direct Media sistem, upravljala je komunikacijama medijske korporacije Antena Grupe u jugoistočnoj Evropi. Diplomirani je komunikolog sa masterom iz poslovne administracije (MBA).

Vanja Kovačev - Freelance PR, Communications i event management expert. U komunikacijama je već 18 godina i ima bogato i raznovrsno iskustvo kako u biznis sektoru, radivši izmeđuostalog kao PR menadžer u UŠĆE šoping centru od 2009-2011, tako i u radu u ambasadama Švedske i Norveške i saradnji sa ambasadama Kanade, Nemačke, Grčke, Turske, Slovenije, Izraela, Belgije, Indije itd. brojnim stranim i domaćim privrednim komorama, vladinim i nevladinim organizacijama i mnogim expat udruženjima. Pored poslova iz domena PR&Communications, organizuje manifestacije koje promovišu kulturu, privrednu saradnju i turizam stranih zemalja u Srbiji. Rođena je 10.01. 1974. u Sarajevu u kome je završila osnovu i srednju školu. Završila je Filološki fakultet u Beogradu. Govori četiri strana jezika, voli horsko pevanje, jedrenje i planinarenje, društvenu odgovornost i humanitarni rad kao i nove profesionalne izazove.