#clip img{ border:none; margin:10px; width:400px; height:auto; text-align:center;} #gal img{ border:none; margin:10px; width:400px; height:auto; text-align:center;} .style1 {color: #000000}

Biografije učesnika

 

Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Rođena je 1958. godine u Novom Sadu. Studirala je na Prirodno matematičkom fakultetu, Institut za fiziku, i radila na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, na predmetima fizika i kvantna mehanika (1984-1999). Narodna je poslanica od 2000. do 2020. godine, birana na listi Demokratske stranke, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije u periodu 2001-2004. i 2008-2020. godine. Kao članica Demokratske stranke, bila je zadužena za izbore u Novom Sadu 1996, bila predsednica Pokrajinskog odbora DS za Vojvodinu (1998-2001), potpredsednica DS (2001-2004 i 2014-2016) i poslanica u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine (1996-2004). Od 13. maja 2020. godine nije članica nijedne političke stranke. Bila je predsednica Odbora za spoljnu politiku Narodne skupštine (2004-2008), kao i članica delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini OEBS, gde je birana za izvestioca Komiteta za ljudska prava, demokratiju i humanitarna pitanja od 2006. do 2016. godine. Bila je zamenica predsednika Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, članica Odbora za evropske integracije i Odbora za zaštitu životne sredine. Kao osnivačica Ženske parlamentarne mreže Narodne skupštine i pripadnica ženskog pokreta u Srbiji imala je ulogu u borbi za jednakost, reprezentativnost i ravnomerno učešće žena na svim mestima odlučivanja u društvu u Srbiji. U oktobru 2019. godine, na 141. IPU generalnoj skupštini održanoj u Beogradu izabrana je za predsednicu Ženskog parlamentarnog foruma IPU. U februaru 2020. godine predložila je amandmane na dva izborna zakona, za nacionalni i lokalni nivo sa obaveznom kvotom od 40 odsto manje zastupljenog pola. Vladajuća koalicija se saglasila sa izmenama i one su na snazi u Srbiji. Privržena je dijalogu, evropskim integracijama Srbije, vladavini prava, kulturi ljudskih prava, regionalnoj saradnji i izgradnji stabilnog mira i razvoja i Srbije i regiona, uz ravnopravno učešće i žena i muškaraca kao donosilaca odluka o zajedničkoj budućnosti. Udata, majka četvoro dece. Govori engleski jezik.

Nenad Stojković je menadžer za održivi razvoj u kompaniji NIS Gazprom Neft. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Karijeru je započeo u KPMG-u na poslovima revizije finansijskih izveštaja i finansijskog savetovanja, a od posebnog značaja za nastavak karijere je važna činjenica da je bio zadužen za reviziju svih eksterno verifikovanih izveštaja o održivom razvoju na nivou Srbije kao i veliki broj konsultantskih projekata iz ove oblasti u različitim industrijama. Nakon prelaska u NIS 2014. godine svakodnevne aktivnosti podrazumevaju sprovođenje strategije održivog razvoja kao i izradu godišnjeg Izveštaja Društva iz oblasti održivog razvoja u skladu sa GRI standardima. Nenad u saradnji sa kolegama pruža doprinos promovisanju i dostizanju UN ciljeva održivog razvoja kako bi unapredili kvalitet života građana u lokalnim zajednicama u kojima kompanija NIS posluje, razvili ljudske i očuvali prirodne resurse. Spoj bogatog iskustva iz sveta finansija i održivog razvoja doprineli su da u svojstvu govornika učestvuje na brojnim konferencijama, panelima i predavanjima na temu promocije održivog razvoja u našoj zemlji i inostranstvu a takođe i u radu Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine.

Milica Begenišić, viši ekspert za održivost poslovanja i organizaciju događaja u Telenoru Srbija (Sustainability and Events Senior Expert) i Menažder Telenor fondacije Svoju karijeru u oblasti telekomunikacija započela je 2001. godine. Bogato iskustvo stekla je radeći u različitim sektorima kompanije, od korisničkog servisa preko marketinga do korporativnih komunikacija, kao i kroz saradnju sa velikim brojem eksternih saradnika i vladinih institucija. Tokom godina, kroz organizaciju korporativnih događaja, aktivno je učestvovala u iniciranju i implementaciji društveno odgovornih projekata kompanije Telenor i Telenor fondacije.

Ana Janošev je menadžerka programa i zajednice u Social Impact Award (SIA) International-u, sa sedištem u Beču. Od 2018. godine, od kada je na toj poziciji, razvija globalni program za mlade socijalne preduzetnike i upravlja zajednicom koja godišnje okuplja oko 8000 mladih ljudi. Pre toga, Ana je radila u Razlivalištu sa sedištem u Beogradu, gde je kao programska menadžerka vodila Social Impact Award Srbija 3 godine. Ana je od 2009. bila aktivna u mnogim omladinskim i nevladinim organizacijama, dobitnica je dve stipendije američke vlade, a diplomirala je na Fakultetu Političkih Nauka.

 

Vesna Savić Đukić je šef odseka za saradnju sa privatnim sektorom u UNICEF-u Srbija. Na ovoj poziciji radi od 2006. godine i odgovorna je za sprovođenje fundraising strategije za Srbiju, promociju društveno odgovornog poslovanja sa fokusom na decu i saradnju sa Ambasadorima UNICEF-a za Srbiju. Tokom rada na ovoj funkciji, Vesna rukovodi aktivnostima mobilizacije privatnog sektora za podršku programima koje UNICEF sprovodi u Srbiji, razvijanju korporativnih partnerstava koja doprinose unapređenju položaja dece u Srbiji. Pokrenula je saradnju sa poslovnim udruženjima i medijima u cilju promocije društveno odgovornog poslovanja sa fokusom na decu i organizovala više specijalnih događaja koji su imali vliku medijsku pažnju. Pre toga, Vesna je radila u UNICEF-u kao šef operativne službe i bila zadužena za administraciju, finansije, HR, nabavku i logoistiku. Tokom karijere, Vesna je radila u hotelu Hyatt Regency Beograd, Sava Centru, Foreign Language Publications u Australiji. Diplomirala je na Beogradskom univerzitetu, engleski jezik i književnost i pohađala specijalističke studije iz oblasti marketing i PR na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Tokom karijere stekla je diplomu iz različitih specijalistički kurseva, uključujući i Dynamic Leadership Programme, Harvard Business Publishing u saradnji sa UNICEF-om. Završila je III beogradsku gimnaziju.

Jelena Žunić Cicvarić, direktorka programa Užičkog centra za prava deteta od njegovog osnivanja 1998. godine. Koordinirala je i realizovala brojne projekte i programe iz oblasti obrazovanja, prvenstveno onim koji se odnose na obrazovanje za prava deteta, interkulturalno obrazovanje, Montesori metode rada, participativne metodologije rada sa decom, bezbednost dece u digitalnom okruženju. Autorka je brojnih akreditovanih programa stručnog usavršavanja za profesionalce koji rade sa i za decu, knjiga, priručnika, edukativnih materijala, naučnih i stručnih radova iz oblasti prava deteta. Članica radne grupe Nacionalnog konventa Evropske unije za poglavlje 26 – obrazovanje, Nacionalne koalicije za monitoring prava deteta, Montesori društva Srbije, Mreže organizacija za decu Srbije, Koalicije za monitoring preporuka Komiteta za prava deteta. Bila je članica Radne grupe za izradu nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Magistar je didaktičko-metodičkih nauka, trenutno doktorand, radi na odobrenoj tezi iz oblasti obrazovanja za prava deteta.

 

 

 

 

 

Gospođa Dejana Kostadinova je 12. oktobra 2020. godine preuzela dužnost direktorke UNICEF-a u Republici Srbiji. Do preuzimanja dužnosti u Srbiji, bila je stalna predstavnica Republike Bugarske pri Kancelariji Ujedinjenih nacija u Ženevi, a kao članica učestvovala je i u radu Saveta za ljudska prava. Gospođa Kostadinova je radila i kao šefica Kabineta predsednika Republike Bugarske. Bila je zadužena za organizovanje političkih aktivnosti predsednika Republike i međunarodne pregovore. Bila je potpredsednica Vlade i ministarka za rad i socijalnu politiku u prelaznoj vladi. U tom mandatu bila je zadužena za formulisanje i realizaciju Vladinih politika u oblastima socijalne politike i tržišta rada, obrazovanja, zdravstva, kulture. Kao savetnica predsednika Vlade Republike Bugarske vršila je političku analizu i davala predloge za političke odluke koje se tiču socijalnih, kulturnih i pravnih pitanja. Kao zamenica ministra za rad i socijalnu politiku bila je zadužena za formulisanje i realizaciju politike tržišta rada i sprovođenje operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa“. Gospođa Kostadinova je obavljala dužnost generalne direktorke Direkcije za praćenje prava deteta. Vršila je praćenje odeljenja za zaštitu dece, specijalizovanih institucija, škola, bolnica i nevladinih organizacija. Svoju karijeru započela je kao advokatica u sopstvenoj kancelariji specijalizovanoj za ljudska prava, a nakon magistrature na univerzitetu u Sofiji. U svojoj advokatskoj praksi posebno se bavila pitanjima prava deteta.

Dr Tamara Vlastelica je profesor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na Katedri za marketing menadžment i odnose s javnošću i gost predavač na nekoliko međunarodnih master i MBA programa. Preko 15 godina radi kao konsultant iz oblasti korporativnih i marketinških komunikacija i korporativne društvene odgovornosti za brojne multinacionalne kompanije, međunarodne organizacije i institucije javne uprave. Međunarodni je ekspert za komunikacije Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO). Bila je Savetnik za korporativne komunikacije kompanije MK Group i Victoria Group, Menadžer za korporativne poslove kompanije Coca-Cola Hellenic i vodila je marketing i komunikacije u kompaniji Deloitte. Doktorirala je na Univerzitetu u Beogradu na temu korporativne društvene odgovornosti, a stručno se usavršavala iz te oblasti i na London Business School. Autor je sedam knjiga i velikog broja naučnih i stručnih radova. Bila je predsedavajuća Radne grupe za izradu Nacionalne strategije društveno odgovornog poslovanja Globalnog Dogovora Ujedinjenih Nacija. Dobitnik je brojnih strukovnih nagrada iz oblasti komunikacija, a 2014. godine Srpska asocijacija menadžera je proglasila za Najboljeg mladog menadžera u Srbiji.

Ruža Veljović, direktorka magazina Diplomacy&Commerce Biografija Rođena je u Zenici 1978. godine. Studirala je marketing na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Profesionalnu karijeru je započela u Ministarstvu obrazovanja 2002. na poziciji PR menadžera. Dve godine kasnije prelazi u Roaming Electronics, gde je vodila marketing i komunikacije za brend Samsung. Zajedno sa telko operatorima osmislila je i sprovela kampanju za suzbijanje tržišta nelegalnih telefona u Srbiji pod nazivom „Budi legalan“. U medije prelazi 2007, prvo kao brend menadžer za magazine u kompaniji Ringier, a zatim kao direktor sektora marketinga. Na toj poziciji je vodila marketing, istraživanje tržišta i komunikacije kompletnog portfolija kompanije Ringier Axel Springer u Srbiji, Crnoj Gori i BiH. Za kampanju repozicioniranja nedeljnika NIN 2009. godine je dobila UEPS-ovo srebrno priznanje. U julu 2011. prelazi u CorD magazin na poziciju izvršnog direktora. Tokom pet godina na toj poziciji razvija portfolio i uspostavlja saradnju sa ambasadama, stranim privrednim komorama, domaćim i međunarodnim institucijama, Vladom Srbije i zemalja u regionu. Sarađivala je sa organizacijama Naled, FIC, AmCham, DSW i drugim. Istovremeno je pet godina bila član ABC Srbije, organizacije koja se bavi medijskim standardima, gde je kao potpredsednik odbora za medije učestvovala u projektima uvođenja standarda za merenje i analitiku medija, uvođenja Gemius standarda, izrade nacrta Zakona o oglašavanju. U Color Press Grupu prelazi 2016. godine na mesto direktora magazina Diplomacy&Commerce, sindikacije londonskog The Economista. Najdraži projekti su joj spoj konferencija + specijalno izdanje poput The Economist konferencije i izdanja World In, CSR, Green Serbia, te mnogobrojnih publikacija pod nazivom InFocus, koje se izdaju u saradnji sa privrednim komorama. Član je Društva Srbije za Odnose sa javnošću (DSOJ) i Srpske asocijacije menadžera (SAM), a predstavlja kompaniju u nemačkoj, švajcarskoj, grčkoj, hrvatskoj, francuskoj, slovenačkoj i italijanskoj privrednoj komori. U slobodno vreme piše blog o putovanjima i hrani, vodi Facebook stranicu „Život je lep“ i volontira kao komjuniti menadžer pokreta „Gerila baštovani“. Ima mini-maltezera po imenu Mikhail Romanov. Životni moto: just forward, život je lep!

Maja Božić
Majin nestandardni pristup marketingu razvio se tokom poslednje decenije i od menadžera za društvene mreže prerasla je u nekog ko vodi tim i uživa u komunikaciji sa ljudima. Pored toga što brine o ljudima sa kojima radi, veliko zadovoljstvo joj predstavlja organizacija događaja. O njenom najvećem talentu, ona jednostavno kaže da može da organizuje bilo koji događaj. Njena najveća motivacija je da radi sa ljudima koju su bolji od nje i ponosna je što radi u takvoj kompaniji u kojoj svakodnevno ima od koga da uči. Voli da pleše, vozi snovboard i putuje, tako da nikada ne mora da opravdava zašto su joj noge uvek u pokretu. Ima ćerku Ninu koja joj je najveća podrška. Završila je Master menadžment u medijima.

Tijana Koprivica, Chief Business Sustainability Officer, Delta Holding, Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Bavi se definisanjem strategije društvene odgovornosti kompanije i izradom izveštaja o održivom razvoju. Na njenu inicijativu 2010. godine uvedeno je godišnje izveštavanje o nefinansijskom poslovanju kompanije prema međunarodno priznatoj metodologiji Global Reporting Initiative, a izveštaj za 2014. godinu urađen je prema najnovijoj GRI G4 metodologiji. U 2014. godini uvodi i opsežno ispitivanje stejkholdera o tome koliko je društveno odgovorno poslovanje Delta Holdinga u skladu sa njihovim očekivanjima. Cilj ovih ispitivanja je unapređenje poslovnih procesa, odnosa sa stejkholderima i smanjenje rizika poslovanja. Zadužena je i za uključivanje zaposlenih u društveno odgovorne aktivnosti koje za cilj imaju pomoć društvenoj zajednici (volonterske akcije ekološkog i humanitarnog karaktera, Skill based volontiranje i Pro bono aktivnosti). Učestvovala je na brojnim stručnim seminarima i konferencijama na temu održivog razvoja u zemlji i inostranstvu. Prethodne funkcije u kompaniji bile su Menadžer za društvenu odgovornost (2011 – 2015), Pomoćnik direktora za Interne i eksterne komunikacije (2008 - 2011), Saradnik u finansijama (2006 – 2008).

Miloš Janković je menadžer komunikacija Fondacije Catalyst Balkans, koja pruža podatke i tehnologiju za opšte dobro neprofitnim organizacijama, CSR odeljenjima i medijima. Miloš pomaže neprofitnim organizacijama u izradi strategija crowdfunding i online fundraising kampanja, kao i u upotrebi digitalnih alata za izgradnju zajednice. Takođe je zadužen za razvoj Donacije.rs – domaćije crowdfunding platforme, preko koje je za 14 meseci prikupljeno 140 hiljada evra za projekte od opšteg dobra, kao i Neprofitne.rs – platforme za ocenu transparentnosti rada neprofitnih organizacija, koja će biti lansirana ovog leta

Darko Soković, partner u regionalnoj organizaciji Propulsion, već više od deset godina donosi strateške poslovne odluke, pasionirano se baveći komunikacijama i razvojem angažovanih programa i kampanja u regiji Adria i šire. Kao televizijski reditelj po vokaciji, dugi niz godina radio je kao novinar, voditelj, urednik i reditelj javnog medijskog servisa, da bi polje svog interesovanja nešto kasnije prebacio na odnose s javnošću nekih od najvećih klijenata u Srbiji. Nakon regionalnog iskustva života i rada u Dubrovniku, Peći i Prištini, 2011. u Beogradu i Sarajevu osniva Propulsion, danas s više od 180 saradnika širom Evrope. Propulsion sarađuje s brendovima, razvojnim partnerima i vladama na programima koji u pozitivne društvene promene ulažu više od milion dolara godišnje. Kao nagrađivani kreativac, ekspert, javni govornik i inovator u sferi društvenoodgovornih komunikacija, jedan je od osnivača Srpskog filantropskog foruma i predsednik Komiteta za korporativni društveni uticaj Američke privredne komore u Bosni i Hercegovini. Aktivni je član Srpske asocijacije menadžera, kolumnista magazina BizLife i dnevnog lista Oslobođenje. Živi i radi u Beogradu.

Dušan Stojaković rođen je u Beogradu, 1978. godine. Fakultetsku diplomu stiče na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (2001. - FTV producent; na prijemnom ispitu je rangiran kao drugi najbolje rangirani kandidat od svih koji su prošli selekciju, a diplomira prvi na klasi). Odmah nakon diplomskih, upisuje magistarske studije u Rektoratu Univerziteta umetnosti – Teorija umetnosti i medija. Nakon toga i doktorske studije u okviru iste katedre. Paralelno sa magistarskim studijama u Rektoratu, upisuje i magistarske studije ekonomije na FEFA. Od 2003. do 2005. godine obavlja funkciju saradnika Centra za profesionalni razvoj i konsalting, u okviru Rektorata, kao stipendista Ministarstva nauke. Takođe, u navedenom periodu bio je i PR Univerziteta umetnosti, što je iskoristio da, kroz intenzivnu medijsku promociju, podeli vrednosti koje Rektorat promoviše, kao i program učenja na daljinu (distance learning), te koncept kontinuiranog profesionalnog usavršavanja u oblasti medija. Svoju poslovnu praksu unapređuje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao konsultant nekoliko vodećih kompanija, u oblastima telekomunikacija i farmacije. Od 2006. godine, zaposlen je u Hemofarmu, gde trenutno obavlja funkciju menadžera za korporativni marketing i održivi razvoj, a odgovoran je i za osmišljavanje, planiranje i realizaciju svih najvažnijih korporativnih događaja. Od 2012. godine bavi se održivim razvojem i izveštavanjem o održivom razvoju Hemofarma, koji je u međuvremenu postao jedan od regionalnih lidera u ovoj oblasti. Osim strateškog pristupa ovoj temi, Dušan se i privatno trudi da vrednosti održivog razvoja utka u sve aspekte svog života i da bude jedan od ambasadora ideja koje mogu doprineti ispunjavanju ciljeva održivog razvoja UN. Akademske 2010/11. ponovo pokreće svoj naučni rad u okviru doktorskih naučnih studija menadžmenta kulture i medija na FDU. Uspešno brani doktorsku tezu marta 2014. stičući najviše naučno zvanje. Član je Upravnog odbora Društva Srbije za odnose s javnošću i član UO KEC MNRO, udruženja koje se bavi zaštitom prava osoba sa smetnjama u razvoju.

Vanja Kovačev je freelance PR, Communications & Event Management Senior Expert. U komunikacijama je više od 20 godina. Ima bogato i raznovrsno iskustvo, kako u biznis - tako i u NVO i javnom sektoru. Od gimnazijskih dana je sticala iskustvo na poslovima radijskog i tv voditelja/novinara na TV Sarajevo, sarajevskom Omladinskom radiju, u dopisništvu RTS-a u Vršcu, lokalnim radio i tv stanicama kao i beogradskom Interspeed radiju. Kao važne delove karijere ističe zahtevan posao PR menadžera u gimnaziji Milutin Milanković, zatim u UŠĆE šoping centru, kao i višegodišnji rad u ambasadama Švedske i Norveške. Kao event i PR konsultant sarađivala je i na brojnim projektima ambasada Kanade, Nemačke, Grčke, Turske, Slovenije, Izraela, Belgije, Indije itd. te stranih i domaćih privrednih komora, turističkih organizacija i expat udruženja u Beogradu. Konsultant je za PR i komunikacije beogradskog izdanja prestižnog magazina na engleskom Diplomacy&Commerce, PR menadžer Asocijacije za ekonomsko osnaživanje žena AFA all for all, Dečje filharmonije i Međunarodnog edukativnog programa za razvoj intelektualnih i životnih veština BrainObrain. Osim poslova iz domena PR & Communications, u saradnji sa Color Media Communications, organizuje manifestacije koje promovišu kulturu, privrednu saradnju i turizam stranih zemalja u Srbiji. Tokom 2020. je u saradnji sa istom kućom u ulozi konferansjea i moderatora panel diskusija učestvovala u realizaciji preko 20 uspešnih on line konferencija koje obrađuju važne društvene teme. Rođena je 10.01.1974. u Sarajevu u kome je završila osnovu i srednju školu, Filološki fakultet u Beogradu a specijalizaciju za prevodioce u Upsali u Švedskoj. Govori četiri strana jezika. Voli horsko pevanje, biciklizam, jedrenje, planinarenje i skijanje. Posvećena je ekologiji, društvenoj odgovornosti i humanitarnom radu. Mama je jednog studenta. Lični moto: "Budi promena koju želiš da vidiš u svetu!" Mahatma Gandi.

Milana Jević Gledović je potpredsednik pravnih poslova i zaštite resursa, kao i član Izvršnog odbora kompanije Delez Srbija. Kao magistar prava, karijeru je gradila u Nemačkoj i Srbiji, a LLM diplomu odbranila je na prestižnom univerzitetu Humbolt u Berlinu na temu prava konkurencije i komercijalnog prava. Karijeru u najvećem maloprodajnom lancu u zemlji započela je pre osam godina gde je od početka deo strateškog tima koji teži kreiranju pozitivne poslovne klime, kao i okruženja koje će delovati stimulativno na sve privredne subjekte u zemlji. Delez Srbija jedan je od najvećih poslodavaca u Srbiji, koji, poslući održivo i odgovorno, na tržište Srbije svakog dana donosi visoke standarde poslovanja. Milana Jević Gledović je u kompaniji odgovorna za pravne poslove, zaštitu resursa, kvalitet i integritet proizvoda, održivo poslovanje, kao i poslove iz oblasti korporativnih komunikacija.

Ana Mirković je zajedno sa Borisom Trivanom pre šest godina osnovala Institut za digitalne komunikacije. Konsultant je za projekte digitalne transformacije i digitalnog marketinga u Evropskoj banci za obnovu i razvoj, organizaciji Save the children, a dugi niz godina je savetnica za digitalno nasilje na projektima UNICEF-a, Srbija. Predavač je na modulima Osnove digitalnog marketinga i Strategija i planiranje na programima Instituta za digitalni marketing. Magistar je psihologije, a trenutno je na doktorskim studijama na Univerzitetu za mir Ujedinjenih nacija na katedri za strateški menadžment.

Ana Divac, Founder and President of the Board, Foundation Ana and Vlade Divac A successful business woman, born in 1966 in Serbia, she’s been living in the US for over 30 years, where her husband Vlade Divac was a successful NBA basketball player. During her stay in the US, Ana ran several restaurants and in 2004 was awarded as the "Most Successful Business Woman" on the West Coast. Twenty years ago, Ana and Vlade Divac established Humanitarian Organization Divac (HOD) in the United States, through which they contributed and raised over 10 million which went to humanitarian help and educational programs for children in Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, United States, Indonesia, Ethiopia and China. In June 2007, Ana and Vlade, on the occasion of Vlade's retirement from the NBA, decided to formalize their humanitarian and charity efforts of the previous 18 years into a Serbian registered organization that they utilized to leverage their own financial inputs and brand image with contributions sought from the private business sector, individual citizens and government institutions to make a difference in social causes that were of great importance in Serbia. Today, after 14 years, the Foundation in Serbia, supported by 700,000 individuals, 700 companies and 100 organizations, the Foundation has raised over USD 25 million so far and provided assistance to over 700,000 people through 100 projects. She is a mother of three children - Luka, Matia and Petra.