#clip img{ border:none; margin:10px; width:400px; height:auto; text-align:center;} #gal img{ border:none; margin:10px; width:400px; height:auto; text-align:center;} .style1 {color: #000000}

Biografije učesnika

 

Ivica Dačić, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije rođen je 1. januara 1966. godine u Prizrenu. Završio je Gimnaziju „Stevan Sremac” u Nišu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, prosečnom ocenom 10 (deset). Od 1992. godine je bio narodni poslanik u Saveznoj skupštini SRJ, a od 2004. godine i u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Bio je ministar za informisanje u prelaznoj Vladi Srbije 2000. godine. Predsednik je Socijalističke partije Srbije od 2006. godine. Bio je prvi potpredsednik Vlade-zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova od jula 2008. do jula 2012. godine. Obavljao je funkciju predsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova od jula 2012. do aprila 2014. godine. Od aprila 2014. godine do danas je prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova. Bio je tokom 2015. godine predsedavajući OEBS-u i domaćin Konferencije OEBS-a održane u Beogradu. Poseduje višedecenijsko iskustvo i rezultate ostvarene u učešću i rukovođenju u različitim organima izvršne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji. U resorima kojima je rukovodio postigao je zavidne rezultate, posebno u oblasti spoljne politike gde je svojom aktivnošću u međunarodnim institiucijama i organizacijama (Savet bezbednosti i Skupština UN, Evropska unija, OEBS, UNESKO i dr...) i kroz bilateralnu i multilateralnu diplomatiju branio državne i nacionalne interese Srbije, posebno kada su u pitanju Kosovo i Metohija. Dobitnik je priznanja „Najevropljanin” za 2009. godinu, Ordena prijateljstva Ruske Federacije 2018. godine i priznanja Statueta „Kapetan Miša Anastasijević” 2018. godine. Obavljao je funkcije predsednika KK „Partizan” iz Beograda, potpredsednika Jugoslovenskog olimpijskog komiteta i predsednika Sportskog saveza Srbije. Govori ruski i engleski jezik. Oženjen je, otac dvoje dece.

 

Vesna Savić Đukić je šef odseka za saradnju sa privatnim sektorom u UNICEF-u Srbija. Na ovoj poziciji radi od 2006. godine i odgovorna je za sprovođenje fundraising strategije za Srbiju, promociju društveno odgovornog poslovanja sa fokusom na decu i saradnju sa Ambasadorima UNICEF-a za Srbiju. Tokom rada na ovoj funkciji, Vesna rukovodi aktivnostima mobilizacije privatnog sektora za podršku programima koje UNICEF sprovodi u Srbiji, razvijanju korporativnih partnerstava koja doprinose unapređenju položaja dece u Srbiji. Pokrenula je saradnju sa poslovnim udruženjima i medijima u cilju promocije društveno odgovornog poslovanja sa fokusom na decu i organizovala više specijalnih događaja koji su imali vliku medijsku pažnju. Pre toga, Vesna je radila u UNICEF-u kao šef operativne službe i bila zadužena za administraciju, finansije, HR, nabavku i logoistiku. Tokom karijere, Vesna je radila u hotelu Hyatt Regency Beograd, Sava Centru, Foreign Language Publications u Australiji. Diplomirala je na Beogradskom univerzitetu, engleski jezik i književnost i pohađala specijalističke studije iz oblasti marketing i PR na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Tokom karijere stekla je diplomu iz različitih specijalistički kurseva, uključujući i Dynamic Leadership Programme, Harvard Business Publishing u saradnji sa UNICEF-om. Završila je III beogradsku gimnaziju.

Milica Popović, menadžer korporativnih komunikacija najvećeg trgovinskog lanca Delez Srbije. Milica je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a tokom osam godina u Delez Srbiji bila je odgovorna za strategiju i realizaciju brojnih projekata iz oblasti društvene odgovornosti, upravljanje odnosima sa medijima i partnerima iz korporativnog upravljanja i nevladinim sektorom, kriznom komunikacijom. Kompanija je najveći donator Banke hrane Beograd, i realizuje brojne inicijative u oblastima održivog poslovanja i filantropije

Tijana Janković je diplomirala i masterirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Od 2018. godine radi u Trag fondaciji na poziciji koordinatorke za partnerstva, gde je odgovorna za saradnju sa poslovnim sektorom i realizaciju zajedničkih društveno odgovornih projekata, poput programa donacija, korporativnog volontiranja i slično. U okviru iste pozicije, Tijana koordinira aktivnostima lokalne mreže Globalnog dogovora u Srbiji, pre svega na promociji Ciljeva održivog razvoja među kompanijama, organizacijama, poslovnim udruženjima i institucijama.

Nenad Stojković je Senior SAP konsultant za održivi razvoj u kompaniji MSG global solutions sa više od 11 godina iskustva na polju održivog razvoja. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, a karijeru započeo u KPMG-u na poslovima revizije finansijskih izveštaja i finansijskog savetovanja. Od posebnog značaja za nastavak karijere je važna činjenica da je bio zadužen za reviziju svih eksterno verifikovanih izveštaja o održivom razvoju na nivou Srbije kao i veliki broj konsultantskih projekata iz ove oblasti u različitim industrijama. Nakon prelaska u NIS Gazprom Neft 2014. godine, na poziciju menadžera za održivi razvoj, svakodnevne aktivnosti podrazumevale su izradu i sprovođenje strategije održivog razvoja kao i izradu godišnjih Izveštaja Društva iz oblasti održivog razvoja u skladu sa GRI standardima, unapređenje komunikacije sa ključnim zainteresovanim stranama i doprinos dostizanju i promovisanju UN ciljeva održivog razvoja radi unapređenja kvaliteta života građana u lokalnim zajednicama, razvoja ljudskih i očuvanja prirodnih resursa. Spoj bogatog iskustva iz sveta finansija i održivog razvoja doprineli su da u svojstvu govornika učestvuje na brojnim konferencijama, panelima i predavanjima na temu promocije održivog razvoja u Srbiji i inostranstvu a takođe i u radu Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Rođena je 1958. godine u Novom Sadu. Studirala je na Prirodno matematičkom fakultetu, Institut za fiziku, i radila na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, na predmetima fizika i kvantna mehanika (1984-1999). Narodna je poslanica od 2000. do 2020. godine, birana na listi Demokratske stranke, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije u periodu 2001-2004. i 2008-2020. godine. Kao članica Demokratske stranke, bila je zadužena za izbore u Novom Sadu 1996, bila predsednica Pokrajinskog odbora DS za Vojvodinu (1998-2001), potpredsednica DS (2001-2004 i 2014-2016) i poslanica u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine (1996-2004). Od 13. maja 2020. godine nije članica nijedne političke stranke. Bila je predsednica Odbora za spoljnu politiku Narodne skupštine (2004-2008), kao i članica delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini OEBS, gde je birana za izvestioca Komiteta za ljudska prava, demokratiju i humanitarna pitanja od 2006. do 2016. godine. Bila je zamenica predsednika Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, članica Odbora za evropske integracije i Odbora za zaštitu životne sredine. Kao osnivačica Ženske parlamentarne mreže Narodne skupštine i pripadnica ženskog pokreta u Srbiji imala je ulogu u borbi za jednakost, reprezentativnost i ravnomerno učešće žena na svim mestima odlučivanja u društvu u Srbiji. U oktobru 2019. godine, na 141. IPU generalnoj skupštini održanoj u Beogradu izabrana je za predsednicu Ženskog parlamentarnog foruma IPU. U februaru 2020. godine predložila je amandmane na dva izborna zakona, za nacionalni i lokalni nivo sa obaveznom kvotom od 40 odsto manje zastupljenog pola. Vladajuća koalicija se saglasila sa izmenama i one su na snazi u Srbiji. Privržena je dijalogu, evropskim integracijama Srbije, vladavini prava, kulturi ljudskih prava, regionalnoj saradnji i izgradnji stabilnog mira i razvoja i Srbije i regiona, uz ravnopravno učešće i žena i muškaraca kao donosilaca odluka o zajedničkoj budućnosti. Udata, majka četvoro dece. Govori engleski jezik.

Dr Tamara Vlastelica je profesor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, na Katedri za marketing menadžment i odnose s javnošću i gost predavač na nekoliko međunarodnih master i MBA programa. Preko 15 godina radi kao konsultant iz oblasti korporativnih i marketinških komunikacija i korporativne društvene odgovornosti za brojne multinacionalne kompanije, međunarodne organizacije i institucije javne uprave. Međunarodni je ekspert za komunikacije Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO). Bila je Savetnik za korporativne komunikacije kompanije MK Group i Victoria Group, Menadžer za korporativne poslove kompanije Coca-Cola Hellenic i vodila je marketing i komunikacije u kompaniji Deloitte. Doktorirala je na Univerzitetu u Beogradu na temu korporativne društvene odgovornosti, a stručno se usavršavala iz te oblasti i na London Business School. Autor je sedam knjiga i velikog broja naučnih i stručnih radova. Bila je predsedavajuća Radne grupe za izradu Nacionalne strategije društveno odgovornog poslovanja Globalnog Dogovora Ujedinjenih Nacija. Dobitnik je brojnih strukovnih nagrada iz oblasti komunikacija, a 2014. godine Srpska asocijacija menadžera je proglasila za Najboljeg mladog menadžera u Srbiji.

Vesna Bjelić, rođena 2. maja 1988. je diplomirani novinar Fakulteta političkih nauka. Trenutno je urednik Telegraf Biznisa i pomoćnik urednika Telegraf.rs. Član je programskog saveta RTS. Za kratko vreme, Biznis koji je novi podsajt se pozicionirao među publikom i već ima svoje redovne čitaoce u elitnoj poslovnoj zajednici bankara, biznismena ali i građana. Vesna je dobitnica nagrade Privredne komore Srbije za lični doprinos razvoju privrede i stručno izveštavanje o ekonomskim temama,a Telegraf Biznis dobio je i nagradu u kategoriji najbolji internet stvari. Takođe, rubrika je višestruko nagrađivana i prepoznata kao partner pri izveštavanju o temama važnim za javnost i društvo.

Slavko Spasić, viši kustos, diplomirani biolog, Master inženjer organizacionih nauka Direktor Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, potpredsednik Regionalne alijanse ICOM SEE (South-East Europe), član akademskog i programskog borda Međunarodnog muzejskog centra za istraživanje i razmenu (ICOM-IMREC), glavni republički koordinator manifestacije „Muzeji za 10“. Od 2014. član Međunarodnog komiteta za prirodnjačke muzeje (NATHIST), od 2011. član Etičke komisije za dobrobit životinja Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, od 2015. član Međunarodnog komiteta za muzejski menadžment (INTERCOM). Bio je predsednik Nacionalnog komiteta ICOM Srbija (2013 – 2019), član ICOM Strategic Plan Commitee (2014 – 2016) i član Nacionalnog savetodavnog komiteta za praćenje primene Haške Konvencije za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba (2015 – 2020). Obavljao je dužnosti potpredsednika Upravnog odbora Muzeja Nikole Tesle i člana Upravnog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. Istraživačke aktivnosti usmerio ka izgrađivanju menadžmenta u kulturi, unapređenju sistema očuvanja, upravljanja i prezentacije prirodnog nasleđa Srbije i pozicioniranju baštinskih ustanova u turističkoj ponudi Srbije.

 

 

 

Gospođa Dejana Kostadinova je 12. oktobra 2020. godine preuzela dužnost direktorke UNICEF-a u Republici Srbiji. Do preuzimanja dužnosti u Srbiji, bila je stalna predstavnica Republike Bugarske pri Kancelariji Ujedinjenih nacija u Ženevi, a kao članica učestvovala je i u radu Saveta za ljudska prava. Gospođa Kostadinova je radila i kao šefica Kabineta predsednika Republike Bugarske. Bila je zadužena za organizovanje političkih aktivnosti predsednika Republike i međunarodne pregovore. Bila je potpredsednica Vlade i ministarka za rad i socijalnu politiku u prelaznoj vladi. U tom mandatu bila je zadužena za formulisanje i realizaciju Vladinih politika u oblastima socijalne politike i tržišta rada, obrazovanja, zdravstva, kulture. Kao savetnica predsednika Vlade Republike Bugarske vršila je političku analizu i davala predloge za političke odluke koje se tiču socijalnih, kulturnih i pravnih pitanja. Kao zamenica ministra za rad i socijalnu politiku bila je zadužena za formulisanje i realizaciju politike tržišta rada i sprovođenje operativnog programa „Razvoj ljudskih resursa“. Gospođa Kostadinova je obavljala dužnost generalne direktorke Direkcije za praćenje prava deteta. Vršila je praćenje odeljenja za zaštitu dece, specijalizovanih institucija, škola, bolnica i nevladinih organizacija. Svoju karijeru započela je kao advokatica u sopstvenoj kancelariji specijalizovanoj za ljudska prava, a nakon magistrature na univerzitetu u Sofiji. U svojoj advokatskoj praksi posebno se bavila pitanjima prava deteta.

Marija Beslać se pridružila Nordeusu početkom 2015. godine kako bi vodila komunikacije, razvoj brenda i korporativne odgovornosti. Ima više od 15 godina iskustva u komunikacijama u različitim oblastima – od obrazovanja, FMCG-a, i najviše IT sektoru. Veliko zadovoljstvo joj predstavlja i prenošenje svog znanja i iskustva kroz treninge, obuke i mentorstva. Tokom svojih osnovnih studija bila je prvi PR menadžer Univerziteta u Beogradu. Nakon toga, ljubav prema komunikacijama i razvoju brendova nastavlja kako u agencijama, tako i kompanijama. Nakon 7 godina provedenih u Telenoru, prelazi u Nordeus sa velikom motivacijom da se bavi podrškom deci i mladima, iz pozicije jedne od industrija budućnosti. U Nordeus fondaciji zadužena je za komunikacije i partnerstva.

 

Tijana Koprivica, Chief Business Sustainability Officer, Delta Holding, Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Bavi se definisanjem strategije društvene odgovornosti kompanije i izradom izveštaja o održivom razvoju. Na njenu inicijativu 2010. godine uvedeno je godišnje izveštavanje o nefinansijskom poslovanju kompanije prema međunarodno priznatoj metodologiji Global Reporting Initiative, a izveštaj za 2014. godinu urađen je prema najnovijoj GRI G4 metodologiji. U 2014. godini uvodi i opsežno ispitivanje stejkholdera o tome koliko je društveno odgovorno poslovanje Delta Holdinga u skladu sa njihovim očekivanjima. Cilj ovih ispitivanja je unapređenje poslovnih procesa, odnosa sa stejkholderima i smanjenje rizika poslovanja. Zadužena je i za uključivanje zaposlenih u društveno odgovorne aktivnosti koje za cilj imaju pomoć društvenoj zajednici (volonterske akcije ekološkog i humanitarnog karaktera, Skill based volontiranje i Pro bono aktivnosti). Učestvovala je na brojnim stručnim seminarima i konferencijama na temu održivog razvoja u zemlji i inostranstvu. Prethodne funkcije u kompaniji bile su Menadžer za društvenu odgovornost (2011 – 2015), Pomoćnik direktora za Interne i eksterne komunikacije (2008 - 2011), Saradnik u finansijama (2006 – 2008).

Tijana Palkovljević Bugarski, istoričar umetnosti i muzejski savetnik sa dugogodišnjim iskustvom u muzejskoj delatnosti. Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Katedri za istoriju umetnosti. Doktorske studije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za muzeologiju kod prof. dr Nenada Radića sa disertacijom Galerija Matice srpske – slika kulturnog identiteta posredstvom prezentacije umetničkih dela. Na istraživačkom polju bavi se proučavanjem nacionalne umetnosti 20. veka, zaštite i promocije kulturnog nasleđa i muzeologijom. Od 2001. zaposlena je u Galeriji Matice srpske, a od 2010. godine je na mestu upravnika. Angažovana je na kreiranju programske i izdavačke delatnosti Galerije. Realizovala je brojne izložbe i objavila nekoliko knjiga, kataloga i tekstova u stručnim časopisima. Učestvovala je u radu stručnih skupova i radionica u zemlji i inostranstvu vezanih za oblast muzejskog menadžmenta, marketinga, edukativnih programa. Član je Odeljenja za likovnu umetnost Matice srpske, Upravnog odbora Matice srpske i nacionalnog komiteta ICOM-a (International Committee of Museum) i ICOM SEE. Aktivno učestvuje u radu ICTOP-a (International committee for the training of personel) i Foruma Slovenskih kultura. Predsednik je Upravnog odbora Fondacije Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture. Od 2018. godine, član je Saveta premijerke Republike Srbije za kreativne industrije.

Jelena Medaković rođena je u Beogradu gde je nakon Škole za dizajn,studirala Fakultet likovnih umetnosti i Fakultet tehničkih nauka Sada na poziciji direktorke Muzeja grada Beograda. Dva mandata bila direktorka Škole za dizajn, predsednica Mreže umetničkih liceja Centralne Evrope, predsednica Unije umetničkih škola Srbije. Autor velikog broja izložbi, prostornih istalacija, ambijentalnih postavki i javnih i rezidencijalnih enterijera. Umetnička i kreativna direktorka za francuske brendove Lacoste i Du pareil au mamne, kreativna direktorka sajamskih manifestacija većeg broja internacionalnih brendova na tržištu Srbije , Crne Gore i Slovenije.