Biografije učesnika

Tatjana Matić Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Rođena je 1972. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje profesora srpskog jezika i književnosti. U maju 2014. godine imenovana je za državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Od marta 2015. bila je član Komisije Republike Srbije za saradnju sa Organizacijom Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESKO u oblasti informacionih tehnologija i informacionog društva. Angažovana u Koordinacionom telu za proces pridruživanja EU, poglavlja 3 i 10, od septembra 2015. godine, kao predsednik pregovaračkih grupa – Pravo osnivanja i Sloboda pružanja usluga i informacionog društva i medija. Od januara 2016. godine je član Evropske strateške grupe za digitalni razvoj, a od marta je koordinator Programa ekonomskih reformi – ERP 2016–2018. Bila je rukovodilac savetodavnog tela za praćenje sprovođenja projektnih aktivnosti ,,Povezan i siguran – bezbedno virtuelno okruženje za decu“ i projekat ,,IT karavan“. Od jula 2012. do aprila 2014. godine obavljala je funkciju državnog sekretara Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. U periodu od 2007. do 2012. godine vršila je funkciju sekretara Ministarstva rada i socijalne politike. Od 2005. do 2007. godine bila je direktor Koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa. U periodu od 2004. do 2005. godine bila je šef Kabineta Koordinacionog centra Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju, zadužena za organizaciju i koordinaciju rada, protokol i međunarodnu saradnju. Od 2002. do 2004. godine, obavljala je funkciju pomoćnika šefa Kabineta potpredsednika Vlade Republike Srbije i Koordinacionog centra SRJ i RS za Kosovo i Metohiju. Od decembra 2001. do septembra 2002. godine bila je na poziciji marketing menadžera kompanije “William Grants–MPS Group” u Beogradu. U periodu od februara do novembra 2001. godine, bila je pomoćnik direktora kompanije “Panasonic” u Srbiji. Govori engleski i ruski jezik.

Dr Slavica Vujović, dipl.inž. arhitekture, konzervator, savetnik, načelnik Arhitektonskog sektora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Petrovaradinu. Diplomirala je (1983) i doktorirala (2013) na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U periodu 1984-2001. godine radila je u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, Kraljevo, a od 2002. je u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin. Bavi se ukupnim procesom zaštite, od proučavanja, istraživanja, preko izrade dokumentacije, studija i projekta, do tehničke zaštite i prezentacije kulturnog nasleđa. Od 2006. godine rukovodilac je Razvojnog projekta integrativne zaštite nasleđa „Vekovi Bača“ (čiji je i autor), koji se realizuje kroz više ključnih potprojekta istraživanja, sanacije, konzervacije, prezentacije i korišćenja kulturih dobara (u većoj meri na Tvrđavi Bač i Franjevačkom samostanu u Baču), kao i kroz definisanje šire teritorije kao kulturnog predela. Posebne profesionalne aktivnosti:Upravitalj je Fondacije PZZSK za upravljanje Kulturnim predelom Bača (od 2019); Član Nacionalnog komiteta za nematerijalno nasleđe, koordinator za Vojvodinu ( 2011- 2018). 2013. godine izabrana je za eksperta Saveta Evrope u oblasti rehabilitacije arhitektonskog i arheološkog nasleđa jugoistočne Evrope. Angažovanje u profesionalnim udruženjima: U telima Društva konzervatora Srbije (DKS): predsednik DKS (2002 – 2006) član Predsedništva (2006-2012), Suda časti (2012-2015) i Odbora za dodelu nagrada (od 2016). Član je Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija, Evrope Nostre Srbija i član Saveta Evrope Nostre (od 2019). Učešće u međunarodnim projektima: Rehabilitacija Franjevačkog samostana u Baču (2012-2016). HEROMAT (“Protection of Cultural Heritage Objects with Multifunctional Advance Materials“), u periodu od 2012-2015., u okviru Seventh Framework Programme – FP7. I.Ne.P.S. (Italian negotiating programming in Serbia), Lokalni razvoj zasnovan na vrednovanju kulturnog nasleđa, u periodu 2006-2008. Saradnja u regionu Jugoistočne Evrope. Profesionalna priznanja i nagrade: Posebno priznanje „Kulturni obrazac“ Ministarstva kulture i informisanja (2019) „Medalja kulture“ za očuvanje kulturnog nasleđa Kultrunog centra Vojvodine ( 2018). Velika nagrada Društva konzervatora Srbije (2014) Zlatna mistrija sekcije arhitekata Društva konzervatora Srbije - iz fonda prof.arh. Milorada Dimitrijevića za restauraciju i revitalizaciju Donžon kule u Baču. Edukacija čini važan segment profesionalnog angažmana. Organizator je i realizator radionica, okruglih stolova, seminara, sa inostranim učešćem (Italija, Slovenija, Velika Britanija, Kina). Koautor je sertifikovanog seminara za profesore građevinskih škola u oblasti kulturnog nasleđa. Držala je predavanja na Arhitektonskom fakultetu BG, Fakultetu tehničkih nauka Univezitata u Novom Sadu – Departmanu za arhitekturu i urbanizam. Komentor je na izradi dve master teze odbranjene na Raymond Lemaire International Centre for conservation, Leuven, Belgija. Promocija nasleđa: Glavni i odgovorni urednik više izdanja DKS, serijala stripa za decu „Čarobne avanture iz prošlosti“, više ilustrativnih mapa i edukativnog plakat i promotivnih tematskih videa. Organizacija međunarodnih konferencija: „Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova“, kao član Naučnog odbora na održanim konferencijama ( 2014- 2017). Izložbe: „Kako očuvati i koristiti kulturno nasleđe – Vekovi Bača“ (autor), održana u: Galeriji Matice srpske u Novom Sadu (2016) i u Velikoj galeriji Doma Vojske Srbije u Beogradu (2017). Objavljeni naučni i stručni radovi: Knjige: Kako očuvati i koristiti kulturno nasleđe - Doprinos Vekova Bača (2016) Cultural Heritage – How to Preserve It and Utilise It - Centuries of Bač Contribution (2018) 4 monografije (koautor), 1 publikacija, 12 radova objavljenih u zbornicima, više od 40 radova objavljenih u tehničkim časopisima.

dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam PODACI O OBRAZOVANJU 28. marta 2016. godine izabran u zvanje docenta za užu naučnu oblast Ekonomija i finansije Završene doktorske studije, čime je stečeno zvanje Doktora ekonomskih nauka Završene postdiplomske studije: čime je stečen akademski stepen Magistar nauka međunarodne ekonomije, oblast: Ekonomska diplomatija Licencirani stručni radnik iz oblasti socijalne zaštite Pravni fakultet Viša upravna škola Srednja mašinska škola 3. PODACI O RADNIM I DRUŠTVENIM AKTIVNOSTIMA - Od 04.08.2017. godine državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Od 2016. godine predavač na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerziteta u Kragujevcu - Od 01.07.2014. godine državni sekretar za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije - Od 22.01.2013. godine direktor Gerontološkog centra u Subotici - Od 10.10.2012. godine v.d. direktor Gerontološkog centra u Subotici - Od 16.11.2011. godine zamenik direktora i koordinator stručnog rada Gerontološkog centra u Subotici - Od 2001. godine direktor Gerontološkog centra u Subotici - Od 1999. godine honorarni profesor na predmetu Ustav i prava građana u Gimnaziji "Svetozar Marković" u Subotici. - Od 1996. godine raspoređen na radno mesto referenta za kadrove u službi Opštih i pravnih poslova, a od 1998. godine na radno mesto dipl. pravnik namenskog stanovanja u službi Namensko stanovanje - Od 1995. godine. zaposlen u Gerontološkom centru u Subotici.

Smiljana Novičić, diplomirani istoričar umetnosti, u Turističkoj organizaciji Srbije zaposlena na mestu savetnika za promociju kulturno-istorijskog nasleđa, puteva kulture i kulturnog turizma. Autor je promotivnih publikacija, idejnih rešenja promotivnih materijala, prezenacija i nastupa. U realizaciji aktivnosti u okviru radnog mesta koristi višegodišnje iskustvo u: organizaciji izložbi, manifestacija, pozorišnih predstava, festivala organizaciji PR i različitih promotivnih aktivnosti koordinaciji saradnje sa domaćim i međunarodnim klijentima i saradnicima planiranju i menadžmentu u okviru zadatih aktivnosti međunarodnim projektima.

Robert Čoban rođen je 27.07.1968. u Baču u Vojvodini, Republika Srbija. Srednju školu završio u Bačkoj Palanci, Pravni fakultet studirao u Novom Sadu. Od 1990. radi kao novinar - u početku kao novosadski dopisnik beogradskih "Večernjih novosti"; zagrebačke "Arene", sarajevskih "Naših dana". Sarađuje i u magazinima "Vreme" i "Stav". 1992. sa grupom studenata obnavlja izlaženje studentskog mesečnika "Index". Posle dva broja sledi smena celokupne redakcije i pokretanje "Nezavisnog index"-a koji će kasnije promeniti ime u "Svet" iz kojeg je nastala izdavačka kuća Color Press Grupa. Danas na čelu Color Press Grupe najvećeg izdavača magazina u regionu sa kompanijama u svih 6 republika - 84 magazina, 21 internet portal i preko 50 konferencija i festivala godišnje. U porfoliju kompanije nalaze se i brojni licencni naslovi: "The Economist", "Diplomacy & Commerce", "Hello!", "Brava Casa", "Gloria", "Story", "Grazia" i brojni drugi. Među konferencijama koje Color Press Grupa organizuje - nalaze se i: "Pro Femina", "Food Talk", "The Economist: Svet u...", "Digital", "Book Talk", "CSR Srbija", "Serbia Goes Green", "Teen Talk" i mnoge druge.

Nataša Pavlović rođena je 27.08.1978. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je na Prirodno- matematičkom fakultetu, smer diplomirani geograf – turizmolog, 2002. godine odbranivši temu pod nazivom„Mogućnost turističkog aktiviranja bečejskih salaša“. Nakon završenih osnovnih studija upisuje se na poslediplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smer menadžment u uslužnom biznisu. Magistarsku tezu pod nazivom „Menadžment maloprodajnog paketa ponude u funkciji razvoja turizma“ odbranila je 2010. godine i stekla zvanje magistra ekonomskih nauka. Disertaciju pod naslovom „Primena koncepta marketinga totalnog odnosa u poslovanju malih i srednjih turističkih preduzeća u Vojvodini“, koju je odbranila 2015. godine. Od oktobra 2003. godine zaposlena je u Turističkoj organizaciji Vojvodine , a imenovana za direktora ove institucije je tokom 2016. godine. Osim poslova marketinga aktivno je učestvovala u izradi i realizaciji domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma, ekonomije i osoba sa invaliditetom i dece ometene u razvoju. Tokom svog rada i studija stručno se usavršavala i stekla više sertifikata. Kao autor i koautor objavila je preko 20 radova u nacionalim i međunarodnim časopisima i konferencijama, vezanih za oblast turizma i ekonomije. Govori engleski i italijanski jezik. Majka je jedne ćerke.

 

 

Tamara Rastovac Siamashvili, rođena je 1973. u Beogradu. Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu – smer međunarodno pravo, i Diplomatsku akademiju Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije. Od marta 2019. je ambasador Republike Srbije pri UNESKU, a pre toga je radila kao zamenik pomoćnika ministra za bilateralnu saradnju, kao načelnica Odeljenja za OEBS i Savet Evrope MSP R. Srbije, zamenica šefa Radne grupe za predsedavanje Srbije u OEBS-u, načelnica Odeljenja za OEBS i Savet Evrope, savetnica/prvi sekretarka u Sektoru za bilateralnu saradnju MSP R. Srbije, savetnica u Misiji R. Srbije pri Evropskoj uniji u Briselu (politička pitanja), prva sekretarka/savetnica u Stalnoj misiji R. Srbije pri Savetu Evrope, prva sekretarka u Generalnoj direkciji za multilateralnu saradnju, vd šefa Odseka za saradnju sa UNMIK, treća sekretarka u Stalnoj misiji Državne zajednice Srbije i Crne Gore pri UN u Njujorku. Takođe je radila i u Kancelariji Pravnog savetnika u Organizaciji za zabranu hemijskog oružja u Hagu, i kao ataše u Generalnoj direkciji za multilateralnu saradnju MSP R. Srbije. Udata je i majka dvoje dece.

Olivera Ignjatović, diplomirani arheolog. Od 2003. godine zaposlena u Ministarstvu kulture i informisanja, u Sektoru za zaštitu kulturnog nasleđa. Radila na poslovima zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa, nematerijalnog kulturnog nasleđa i zaštiti arheološkog nasleđa. Od januara 2021. godine rukovodilac grupe za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara, zadužbina i fondacija. Od 2012. godine nacionalni koordinator Dana evropske baštine u Srbiji.

Marina Balaban rođena je 1981. godine. Osnovnu školu u Selenči i Gimnaziju u Bačkom Petrovcu završila na slovačkom jeziku. Zvanje diplomirani menadžer u turizmu stekla na Prirodno – matematičkom fakultetu – Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo u Novom Sadu. U više mandata bila direktor Turističke organizacije opštine Bač, trenutno obavlja funkciju zamenika predsednika opštine Bač. Profesor je stručnih turističkih predmeta u Gimnaziji „Jan Kolar“ – kuvarski smer na slovačkom jeziku u Bačkom Petrovcu. Član je Fondacije za Upravljanje kulturnim predelom Bača kao i Udruženja za razvoj ruralnog i ekoturizma „Bač u srcu Bačke“.

Tamara Ognjević, an art historian and writer, is the director and a co-founder of the Artis Center (Belgrade, Serbia). She graduated and mastered Art history from the Faculty of Philosophy at the Belgrade University. She is currently pursuing her doctoral studies in Culture and Media Management at the Drama Faculty at Belgrade University of Arts. She is the vice president of the National Committee of the International Council of Museums (ICOM Serbia) and board member of the International Committee of museum marketing and PR (ICOM MPR). Tamara Ognjević is the author of numerous essays, studies, articles, critics, and books in the history of arts, communications, tourism, and gastronomy heritage. As a curator, lecturer, manager, expert in PR and marketing of heritage, fine, and applied arts, she is the author of the most diversified creative projects ranging from author's exhibitions and multimedia programs to an authentic art & study concept in the field of cultural and creative tourism.

Ja sam Liliana Andrade de Vranešević iz Četumala, Kintana Ro, Meksiko. Živim u Novom Sadu u Srbiji preko 3 godine. Profesor sam i prevodilac španskog, engleskog i francuskog jezika sa preko 10 godina iskustva. Zaljubljenik sam u jezike, kulturu, istoriju i gastronomiju zbog čega sam organizovala različite događaje kako bi prikazala kulturu Meksika u Srbiji. Kako bi približila naša dva sveta, posetila sam škole gde sam održavala časove, sarađivala sa različitim organizacijama da proslavimo meksičke praznike, učestovala u festivalima kao što je „Food Planet“, ali uvek sa humanitarnim ciljem i svrhom, da pomognem onima kojima je to potrebno. Vodim online školu jezika i razvila sam projekat o meksičkoj kuhinji kroz koji prikazujem bogatstvo i ukuse Meksika u Srbiji. Kroz „Mexico Lindo y Que Rico Novi Sad“ spajam moju ljubav ka jezicima i kuvanju u lekcije kuvanja kao i jela i proizvode koje pravim. Ovaj projekat je započet najviše zbog ljubavi (ka Meksiku), zbog zahvalnosti (Srbiji) i jer tradicionalna hrana je najbolji most koji može da spoji dve prelepe kulture zajedno kao jednu porodicu koja predstavlja naveći izraz ljubavi. Imam master diplomu za strane jezike, udata sam za jednog divnog Srbina i planiram da putujem i vidim još više sve lepote Srbije.

Žikica MIlošević rođen 13.5.1970. u Sremskoj Mitrovici. Master informatike i elektrotehnike na FTN u N. Sadu. Radio kao kolumnista Brava Case, Joya, Lepote i Zdravlja, Intelligent Life, Politikinog Zabavnika, CKM, i kao urednik Diplomacy and Commerce, kao i portala Nova Energija. Bio asistent urednika i putopisac beogradskog Travel Magazinea. Najobjavljivaniji putopisac bivše Jugoslavije u štampanim izdanjima. Sada je urednik izdanja Hello Travel i The Economist: Svet u... i regionalni koordinator Diplomacy and Commerce za jugoistočnu Evropu. Napisao dva izdanja knjige poezije "Od neprobojnih gvozdenih niti i elegantnih latica treba da je noć" i knjige popularne istorije naroda Vojvodine "Izgubljeni u ravnici".