BIOGRAFIJE UČESNIKARobert Čoban
rođen je 27.07.1968. u Baču u Vojvodini, Republika Srbija. Srednju školu završio u Bačkoj Palanci, Pravni fakultet studirao u Novom Sadu. Od 1990. radi kao novinar - u početku kao novosadski dopisnik beogradskih "Večernjih novosti"; zagrebačke "Arene", sarajevskih "Naših dana". Sarađuje i u magazinima "Vreme" i "Stav". 1992. sa grupom studenata obnavlja izlaženje studentskog mesečnika "Index". Posle dva broja sledi smena celokupne redakcije i pokretanje "Nezavisnog index"-a koji će kasnije promeniti ime u "Svet" iz kojeg je nastala izdavačka kuća Color Press Grupa. Danas na čelu Color Press Grupe najvećeg izdavača magazina u regionu sa kompanijama u svih 6 republika - 84 magazina, 21 internet portal i preko 50 konferencija i festivala godišnje. U porfoliju kompanije nalaze se i brojni licencni naslovi: "The Economist", "Diplomacy & Commerce", "Hello!", "Brava Casa", "Gloria", "Story", "Grazia" i brojni drugi. Među konferencijama koje Color Press Grupa organizuje - nalaze se i: "Pro Femina", "Food Talk", "The Economist: Svet u...", "Digital", "Book Talk", "CSR Srbija", "Serbia Goes Green", "Teen Talk" i mnoge druge.

Dragana Stanić je rođena 19. marta 1975. godine u Kotoru. Diplomirala je 1997. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Magistarske studije završila je 2009. godine na istom fakultetu, odbranom teze „Informaciono-tehnološki aspekt upravljanja rizicima u platnom sistemu”. Profesionalni angažman u Narodnoj banci Srbije započela je 1998. godine, u tadašnjem Sektoru za monetarni sistem i politiku, da bi 2003. godine svoje radno angažovanje nastavila u Sektoru za platni sistem. U Narodnoj banci Srbije obavljala je poslove na svim nivoima, od pripravnika do generalnog direktora sektora. Za generalnog direktora Sektora za platni sistem imenovana je 2015. godine i do izbora za viceguvernera u septembru 2018. godine bila je na toj poziciji. Učestvovala je u sveobuhvatnoj reformi platnog prometa u našoj zemlji. U ime Narodne banke Srbije, član je radnih tela obrazovanih radi unapređenja propisa i poslovnog ambijenta u našoj zemlji, kao što su ukidanje obavezne upotrebe pečata i izdavanja papirne fakture, unapređenje elektronskog poslovanja, elektronske trgovine, elektronske uprave i drugo. Živi u Beogradu. Udata je i majka je jednog deteta.

Lela Saković, glavna i odgovora urednica portala Sve o osiguranju. Dugogodišnje iskustvo u novinarstvu (Ekonomist, Biznis i finansije, Privredni pregled, Svet osiguranja, dopisnik brojnih regionalnih medija u oblasti osiguranja), komunikaciji (konsultant za komunikaciju na brojnim NVO projektima i dugogodišnja saradnja sa domaćim i stranim finansijskim institucijama), edukaciji (osnivač Edukativnog centra "Poslovna komunikacija - može i bez stresa"). Jedan od pokretača Inicijative "Be Risk Protected".

Marija Đinđić, Šef službe za marketing, razvoj proizvoda i partnerstava, OTP osiguranje a.d.o. Beograd Rođena u Beogradu gde je završila Petu beogradsku gimnaziju i Filološki fakultet. Njeno iskustvo uključuje više od deset godina rada u finansijskom sektoru (bankarstvo i osiguranje) i deset godina rada u drugim industrijama. Poslednjih pet godina zadužena je za razvoj proizvoda i inovacije u OTP osiguranju. Paralelno, obavlja dužnost potpredsednice Odbora za digitalizaciju i elektronsko poslovanje u Savetu stranih investitora. www.linkedin.com/in/marija-djindjic http://www.fic.org.rs/committees/digital-e-commerce-committee/Marija-Djindjic.htmlŽeljko Jović je rođen 29. septembra 1979. godine u Šapcu. Diplomirao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje. Magistarske studije, smer Finansijski i bankarski menadžment, završio je 2010. godine odbranom teze „Primena internog pristupa pri upravljanju kreditnim rizikom u bankarskom sektoru Republike Srbije”. Doktorirao je 2017. godine na temu „Analiza determinanti kreditnog rizika u uslovima izražene informacione asimetrije”. Od 2004. godine bio je zaposlen u poslovnim bankama, obavljajući poslove u vezi sa upravljanjem rizicima, počev od analitičara rizika do direktora sektora za upravljanje rizicima. Od jula 2012. godine zaposlen je u Narodnoj banci Srbije, na poziciji zamenika generalnog direktora Sektora za kontrolu poslovanja banaka, a od novembra 2012. godine bio je na poziciji generalnog direktora Sektora. Bio je direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama od marta do juna 2018. godine, kada je Uprava zakonski ukinuta, a on izabran za viceguvernera. Odlukom Vlade Srbije od 10. oktobra 2012. godine imenovan je za člana Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita na predlog Narodne banke Srbije. Nakon izmene Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, 2015. godine ponovo je izabran u Upravni odbor Agencije i navedenu dužnost obavljao je do izbora za direktora Uprave. Bio je stalni član Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije, u skladu sa Zakonom o reviziji od njegovog konstituisanja. Od januara 2015. do marta 2018. godine obavljao je funkciju predsednika Odbora za javni nadzor. Član je Komiteta za finansijsku stabilnost Republike Srbije od njegovog konstituisanja 2013. godine. Do dolaska u Narodnu banku Srbije, bio je saradnik Odbora za kreditni rizik pri Udruženju banaka Srbije. Član je međunarodnog udruženja menadžera rizika (Professional Risk Managers’ International Association). Objavio je jedanaest radova u časopisima i tematskim zbornicima u vezi sa upravljanjem kreditnim rizikom, finansijskom krizom i mogućim odgovorima realne ekonomije u uslovima krize. Živi u Beogradu. Otac je dvoje dece.

Vladimir Dornik karijeruje započeo u prvom procesorskom centru za platne kartice Ebank. Radio je na uvođenju sistema za plaćanja u kompanijama AstraSimit i Mellon, i upravljao razvojem prvog domaćeg procesorskog centra Chip Card. Kao rukovodilac digitalnih kanala sa preko 15 godina iskustva u payment industriji i bankarstvu, karijeru je ipak nastavio u bankarskom svetu. Od 2016. godine uspešno vodi digitalne kanale OTP banke.

Vladimir Puvača, menadžer za poslovnu organizaciju u UNIQA osiguranju Završio je Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, elektrotehnički odsek. Svoju profesionalnu karijeru započeo je u sektoru bankarstva i telekomunikacija, odakle je 2008. godine prešao u UNIQA osiguranje. Više od 12 godina iskustva u osiguranju stekao je na poslovima upravljanja projektima i projektnim portfoliom, optimizaciji poslovnih procesa korišćenjem novih tehnologija i digitalizacije, ISO standarda, IT poslovnoj analizi i outsourcing menadžmentu. Brojni projekti kojima je rukovodio u Srbiji i regionu visoko su ocenjeni i implementirani na mnogim tržištima gde UNIQA grupacija posluje. U Srbiji i u Austriji usavršavao je profesionalne veštine u domenu osiguranja, menadžmenta i informacionih tehnologija.

Sava Bogičević je u industriji osiguranja 25 godina. Rad na raznim menadžerskim poizicijama u gotovo svim vrstama neživotnih osiguranja. Fokus karijere je tehnika osiguranja i razvoj novih proizvoda i projekata. Učesnik u mnogim internacionalnim razvojnim projektima I “community of practice” Generali grupe, kao i raznim komisijama UOS a. Sada direktor tehničke direkcije Generali Osiguranja Srbija, čiji je fokus: razvoj novih proizvoda, tehnika osiguranja i digitalizacija proizvoda i procesa.

 


Vesna Lapčić je diplomirala 2007. godine na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, odsek: novinarstvo i komunikologija sa prosekom 9,7. Dobitnik je nekoliko nagrada za rezultate postignute tokom studiranja. Radno iskustvo je stekla radeći uglavnom za ekonomske magazine. Karijeru je počela u nedeljnom magazinu Ekonomist u kojem je radila četiri i po godine kao novinar, a zatim i kao urednik. Uz to je pisala za mesečne magazine Bankar, Preduzeće, Status. Od kraja 2012. izvršna je urednica specijalizovanog finansijskog magazina Svet osiguranja i idejni tvorac stalnog priloga Svet bankarstva i finansija koji izlazi u okviru tog magazina od septembra 2017. godine. Godinama je saradnica Magazina Biznis i Ekonometar, zatim nedeljnika NIN, portala Franchising, a odnedavno i magazina Biznis i finansije. Dobitnica je nekoliko novinarskih nagrada od kojih je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog ekonomskog novinara "Tanja Stanković Boškov" koju dodeljuju Narodna banka Srbije i dnevni list Danas 2014. godine. Motivisana da svojim radom doprinese unapređenju finansijskog tržišta u Srbiji. Udata i majka osmogodišnjeg dečaka Ognjena.

Aleksandra Ognjanović nakon što je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu – smer telekomunikacije, Aleksandra se 2002. godine pridružila Novosadskoj banci, koja je 2005. godine postala deo Erste Grupe. Tokom svoje karijere, Aleksandra je sticala iskustva i vodila različite sektore i službe u Erste Banci. Od kreiranja i implementacije pozadinskih aplikacija u IT sektoru, preko direktorke alternativnih kanala, svoje formalno znanje i obrazovanje iskoristila je da razume potrebe klijenata u bankarskom sektoru koji se u segmentu digitalizacije brzo i dinamično razvija. Od 2015. godine vodi Sektor razvoja za stanovništvo, mala preduzeća i preduzetnike, kao izvršna direktorka. Njen sektor bavi se razvojem digitalnih kanala, upravljanjem karticama, kreiranjem proizvoda i unapređenjem komunikacije sa klijentima. Klijenti Erste Banke mogu upravljati svojim finansijama preko mBanking aplikacije i NetBanking veb platforme, a u prvoj polovini 2020. godine broj klijenata koji koriste digitalno bankarstvo u Erste Banci porastao je za 15 odsto i klijenti mogu bez odlaska u banku aktivirati usluge elektronskom bankarstva. Aleksandra kaže da se svet bankarstva ubrzano menja i prati trendove, potrebe i želje klijenata, zato će nakon implementacije novog osnovnog bankarskog sistema tokom sledeće godine, Erste Banka omogućiti svojim klijentima još bolje digitalno iskustvo i veću fleksibilnost.

Miloš Polovina, član izvršnog odbora Mobi banke, odgovoran je za Sektor marketinga. Poseduje više od 10 godina iskustva u bankarskom sektoru, a Telenor banci pridružio se u martu 2014. godine kao rukovodilac Odeljenja za razvoj proizvoda. Profesionalnu karijeru započeo je 2004. godine u Raiffiesen banci, gde je obavljao poslove izveštavanja menadžmenta o poslovnim rezultatima, nakon toga je obavljao poslove direktora razvoja proizvoda za fizička lica i direktora Odeljenja za upravljanje odnosima sa klijentima. Dalju karijeru nastavio je u UniCredit banci gde je preuzeo poziciju Direktora odeljenja za upravljanje odnosima sa klijentima i alternativnim kanalima komunikacije. Aktivno je učestvovovao u projektima i skupovima iz oblasti mobilnog bankarstva. Diplomirani je ekonomista- menadžer.

Miloš Mamula je rođen 1984. godine, po profesiji je diplomirani inžinjer informatike. U delatnosti osiguranja prisutan je 15 godina. 10 godina je radio kao preuzimač rizika u jednom osiguravajućem društvu u Srbiji. Uporedo sa tim 15 godina se bavi internet biznisima. Između ostalog osnivač je sajta 4zida.rs koji je 2015. godine prodat Infostud grupi. Takođe, osnivač je sajta Osiguranik.com koji je trenutno u vlasništvu društva za zastupanje u osiguranju Inzuos d.o.o. gde se nalazi na poziciji direktora društva.