PROGRAM

10.00 - 10.20 Uvodne izlaganja i pozdravne reči

Nj. E. Takahiko Katsumata, ambasador Japana u Srbiji

Slađan Velinov, direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM)


10.20 - 10.50 Prezentacija 1

Fukušima 10 godina posle
Pregled nesreće, ublažavanje posledica i sanacija


10.50 - 11.20 Prezentacija 2
Reakcije u Srbiji na nesreću u nuklearnoj elektrani Fukušima Daiči

Vedrana Vuletić
, rukovodilac Odseka za monitoring, kontrolu i vanredne situacije, SRBATOM


11.20 - 11.50 Prezentacija 3
Međunarodni odgovor na Fukušimu

Joanne Brown, Unit head of Assessment and Management of Environmental Releases Unit, IAEA