UČESNICI

Doc. Dr Daniela Tamaš, Dnevni boravak za decu sa autizmom – SOŠO „Milan Petrović“, Novi Sad

Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet Novi Sad

Prof. dr Mirjana Radovanović, roditelj

Udruženje roditelja dece sa autizmom
PRIZMA-AUTIZMA
, Novi Sad;

Prof. Slavica Menićanin, roditelj

Meira Mrđenov, geštalt psihoterapeut

Udruženje za podršku osobama sa autizmom MASLAČAK, Sombor

Marija Keri, defektolog-logoped

Udruženje OTVORENO SRCE SVETA, VršacModerator: Vanja Kovačev, media ekspert


UČESNICI