Home Konferencije Ministarka kulture i informisanja, Maja Gojković, otvorila konferenciju “Kultura u doba pandemije”...

Ministarka kulture i informisanja, Maja Gojković, otvorila konferenciju “Kultura u doba pandemije” – Odgovor na opasnost moramo tražiti u regionalnoj i međunarodnoj saradnji

510
0

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka kulture i informisanja, Maja Gojković otvorila je jutros online konferenciju „Kultura u doba pandemije“ koju organizuje kompanija Color Media Communications pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu i informisanje.

Ministarka kulture i informisanja, Maja Gojković tom prilikom je istakla: “Kako bi se suprostavili ovom izazovu koji predstavlja pandemija kovidom 19, važno je da razmotrimo i osmislimo i model regionalnog pristupa, u prevazilaženju efeketa pandemije u oblasti kulture. U tom pogledu, naša dosadašnja regionalna saradnja u ovoj oblasti odvijala se u sklopu širih inicijativa i organizacija. Do sada nije uspostavljena specifična kulturna platforma regionalne saradnje, iako je činjenica da su pojedine ustanove kulture učestvovale u regionalnim i evropskim inicijativama. Današnja konferencija mogla bi se razumeti i kao način unapređenja dosadašnjih oblika saradnje u oblasti kulture. Prvi korak ka tome je da međusobno predstavimo najbolje prakse i najznačajnija iskustva u pogledu mera koje svako od nas u svojoj zemlji preduzima.”

Ministarka je dalje objasnila koje sve korake je konkretno Srbija preduzela na svom putu da pobedi ovaj virus i naglasila da iako je finansijski aspekt, mere vlade koje su bile usvojene, veoma bitne za sve zaposlene u kulturi, podjednako je važan i nastavak rada kulturnih institucija u onom domenu koji ne ugrožava zdravlje ljudi. Takođe, digitalizacija kulturnih sadržaja je ubrzanim tempom postala neophodna za dugoročno održanje ovog sektora.

“Od posebnog je značaja i uočljivo uvećanje budžeta za kulturu Republike Srbije za narednu godinu, koji je dobio i razvojni karakter. Drugim rečima, ulaganje u kulturu predstavlja ne trošak, već investiciju u budućnost“, zaključila je ministarka Gojković.

Pored ministarke kulture i informisanja na otvaranju konferencije govorili su Meri Kumbe, zamenik ministra kulture Republike Albanije, Krešimir Partl, državni sekretar u Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, dr Ignacija Fridl Jarc, državni sekretar u Ministarstvu kulture Republike Slovenije i Suvad Džafić, pomoćnik ministra za nauku i kulturu u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Epidemiološke mere radi održavanja zdravlja stanovništva koje su u svim državama uspostavljene su ponajviše onemogućavale da kulturne institucije obavljaju svoje aktivnosti kao pre epidemije. Opšti zaključak koji možemo navesti je da su sve zemlje u regionu iz državnog budžeta pomagale kulturu, a na taj način i sve koji rade u kulturnim institucijama, kao i nezavisne umetnike. Posebno je značajno što je većina država za narednu godinu ili povećala ili održala na istom nivou budžet planiran za kulturne aktivnosti i to možemo shvatiti da je značaj kulturnog stvaralaštva za stanovnike postao očigledniji u ovim neuzvesnim vremenima.

Nastavljamo sa konferencijom Kultura u doba pandemije, možete je ispratiti na sledećem linku: