U ime Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Linije za finansiranje zelene ekonomije (GEFF Srbija lizing) pozivamo vas da učestvujete u Nacionalnoj radionici o rodnoj ravnopravnosti, koji će se održati 23. novembra 2021. godine u 10h (CET - Beograd - Brisel) odnosno 9h prema londonskom vremenu. GEFF Srbija lizing ima za cilj da smanji rodne razlike i da poboljša pristup žena sredstvima za finansiranje projekata koji su u vezi sa klimatskim promenama, čime doprinosi njihovom većem uključivanju u zelenu ekonomiju. U okviru programa, kroz učešće više od 100 ispitanika, sprovedeno je kvantitativno i kvalitativno istrživanje o rodnoj ravnopravnosti. Cilj je da se bolje razume shvatanje muških i ženskih poslovnih lidera o rizicima koje donose klimatske promene; njihove različite potrebe, prioriteti, osetljivosti na negativne uticaje klimatskih promena i strategije za njihovo prevazilaženje; kao i njihov pristup sredstvima za finansiranje mera za prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promena. Nacionalna radionica o rodnoj ravnopravnosti će predstaviti rezultate istraživanja koje je GEFF Srbija lizing sproveo i ujedno će okupiti zainteresovane strane koje će razgovarati o načinima da se olakša uvođenje rodnih aspekata u zelenom investiranju u Srbiji.


On behalf of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Green Economy Financing Facility Serbia Leasing (GEFF Serbia Leasing), we invite you to attend an online National Gender Workshop, which will take place on 23 November 2021 at 10:00 am Belgrade, Brussels time (CET) / 09:00 am London time. GEFF Serbia Leasing aims to reduce gender gaps and promote women’s access to climate finance, contributing to women’s full participation in the green economy. As part of GEFF Serbia Leasing, a Gender Baseline Assessment was carried out, surveying more than 100 respondents through interviews, focus groups and a survey questionnaire. The objective was to build a better understanding of male and female business leaders’ awareness of climate change risks; their differentiated needs, priorities, vulnerabilities to climate change and coping strategies; as well as their access to climate finance for adaptation and mitigation measures. The GEFF Serbia Leasing National Gender Workshop will present an overview of survey findings and bring together key stakeholders to jointly discuss ways to facilitate mainstreaming of gender aspects into green financing in Serbia.

Program / Agenda

10:00 – 10:25 Uvodna reč moderatora
Ljubica Gojgić

ZVANIČNO OTVARANJE
Dr. Zorana Mihajlović, ministarka rudarstva i energetike i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Republike Srbije
Aleksandra Vukosavljević, direktorka EBRD za finansijske institucije za Zapadni Balkan i Istočnu Evropu
Christophe Zeeb, predstavnik Luksemburga u upravnom odboru EBRD-a

10:30 – 10:45
PREGLED GLAVNIH NALAZA ISTRAŽIVANJA O RODNOJ RAVNOPRAVNOSTI GEFF LIZINGA U SRBIJI

Dr. Marija Babović, Ekspertkinja za rodnu ravnopravnost, GEFF Srbija lizing

10:45 – 11:15 Panel I
„ŽENE U BIZNISU: KAKO KRENUTI KA ZELENOJ EKONOMIJI – MOGUĆNOSTI I PREPREKE”

Ana Džokić, suosnivačica, Zadruga Elektropionir
Milena Puača, generalna direktorka, Arum Deč (korisnik GEFF Srbija lizinga)
Vidosava Džagić, pomoćnik direktora, PKS – Privredna Komora Beograda
Igor Urošević, Teknoxgroup

11:15 – 11:45 Panel II
„FINANSIJSKI OKVIR: MOGUĆNOSTI PODRŠKE INKLUZIVNIJEM I ZELENIJEM POSLOVNOM OKRUŽENJU“

Ana Milić, generalna direktorka, UniCredit Leasing (Partnerska finansijska institucija GEFF Srbija lizing)
Dr. Slađana Sredojević, rukovodilac Centra za obuku banaka, Udruženje banaka Srbije
Aleksandar Ranđelović, ekspert za lizing, GEFF Srbija lizing
Olja Janković Leković, koordinatorka programa GRB, UN Women

11:45 Završna reč
Sunita Pitamber, Direktorka sektora za rodnu i ekonomsku inkluziju

10:00 – 10:25 Introduction to the event by moderator
Ljubica Gojgić

OFFICIAL OPENING
Dr. Zorana Mihajlović, Minister of Ministry of Mining and Energy and President of the Coordination Body for Gender Equality, Republic of Serbia
Aleksandra Vukosavljević, EBRD Director for Financial Institutions for Western Balkans and Eastern Europe
Christophe Zeeb, Board Director for Luxembourg at the EBRD

10:30 – 10:45
OVERVIEW OF MAIN FINDINGS FROM THE GEFF SERBIA LEASING GENDER BASELINE ASSESSMENT

Dr. Marija Babović, GEFF Serbia Leasing Gender Expert

10:45 – 11:15 Moderated panel I
“WOMEN IN BUSINESS: HOW DO WE MOVE TOWARDS A GREEN ECONOMY - OPPORTUNITIES AND OBSTACLES”

Ana Džokić, co-founder, Elektropionir Cooperative
Milena Puača, CEO, Arum Deč (GEFF Serbia Leasing sub-borrower)
Vidosava Džagić, Assistant Director, CCIS – Belgrade Chamber of Commerce and Industry
Igor Urošević, Teknoxgroup

11:15 – 11:45 Moderated panel II
“FINANCIAL FRAMEWORK: POSSIBILITIES TO SUPPORT A MORE INCLUSIVE AND GREEN BUSINESS ENVIRONMENT

Ana Milić, CEO, UniCredit Leasing (Partner Financial Institution of GEFF Serbia Leasing)
Dr. Slađana Sredojević, Head of Bank Training Centre, Association of Serbian Banks
Aleksandar Ranđelović, Leasing Expert, GEFF Serbia Leasing
Olja Janković Leković, GRB Programme Coordinator, UN Women

11:45 Closing remarks
Sunita Pitamber, Associate Director, Gender and Economic Inclusion, EBRD