Sinagoga

Kapela na Jevrejskom groblju

Grkokatolička crkva

Evangelička crkva

Reformatska hrišćanska crkva

Crkva imena Marijinog (Katedrala)

Kripta Hrama Svetog Save


PROGRAM


Sinagoga
Muzički program: Omladinski hor Srpske horske asocijacije (Zrenjanin, Sremska Mitrovica, Negotin, Aleksinac i Novi Sad)

Kapela na Jevrejskom groblju
Predstavljanje hrama - Fedor Fišl, član Izvršnog odbora Jevrejske opštine Novi Sad

Grkokatolička crkva
Mešoviti hor “HARMONIJA” - hor Grkokatoličke parohije
Sv. apostola Petra i Pavla i Rusinskog kulturnog centra (RKC-a) iz Novog Sada.

Evangelička crkva
Predstavljanje hora: Julijana Brtka- koordinator hora
Mešoviti hor Slovačke Evangeličke crkve u Novom Sadu

Reformatska hrišćanska crkva
Predstavljanje hrama: Dr h.c. Elemir Botoš, episkop Reformatske hrišćanske crkve

Muzički program: Jožef Ritter, pijanista

Crkva imena Marijinog (Katedrala)
Predstavljanje hrama

Kripta Hrama Svetog Save
Gradski dečiji hor kulturnog centra Zrenjanina na manifestaciji "Božićno seoce kod Hrama"

Koncert Miša Blizanac i hor "Prosvetitelji"