PROGRAM

10.30 - 11.00
Otvaranje i pozdravna reč

Maja Gojković, potpredsednica Vlade Republike Srbije, ministarka kulture i informisanja i predsednca Odbora SRBATOM

Slađan Velinov, direktor SRBATOM, Koordinator za vezu sa MAAE (National Liaison Officer)

Dr Snežana Pajović, v.d. direktor Instituta za nuklearne nauke ,,Vinča”, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Doc. Dr Verica Jovanović, direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije ,,dr Milan Jovanović Batut”


11:00 -12:00 / Panel 1.
Medicinske primene: moderne tehnike
Pomoć za opremanje laboratorija za PCR testiranje na virus korona od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE)

Video poruka - Međunarodna agencija za atomsku energiju, Eva Kuli-Kala (Eve-Külli Kala) direktorka departmana Tehničke saradnje za Evropu

Video poruka – Naučni institut za veterinarstvo ”Novi Sad” dr Sava Lazić, direktor i dr Tamaš Petrović, šef Odeljenja za virusologiju

Video poruka – Veterinarski specijalistički institut ”Kraljevo”, Mišo Kolarević, direktor Instituta

Čemu služi donirana oprema Bojana Tešović, Veterinarski specijalistički institut ”Kraljevo”

Značaj radioterapije, radiohirurgije i nuklearne medicine u lečenju onkoloških bolesnika
Prof. dr Danica Grujičić, Direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i načelnik Odeljenja za stereotaksičnu neuroradiohirurgiju, gama-nož

Pitanja i odgovori

Saradnja sa Direktoratom tokom pandemije, kratak osvrt.

12:00 – 13:00 / Panel 2.
Nuklearna energija: korak napred
Zoran Drače, Međunarodna agencija za atomsku energiju, Odeljenje za nuklearnu energiju

Panel diskusija na temu budućnosti nuklearne energije
Zoran Drače, Međunarodna agencija za atomsku energiju, Odeljenje za nuklearnu energiju
Dr Michael Ojovan, profesor, Imperijal koledž London, Velika Britanija


13:00 – 14:00 / Panel 3.
Radioaktivnost, umetnost, kulturna baština
Primena jonizujućeg zračenja za ispitivanje predmeta kulturne baštine

Velibor Andrić, Institut za nuklearne nauke ,,Vinča”, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu, Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje

Analiza rendgenske fluorescencije (XRF) u istraživanju objekata kulturne baštine u Hrvatskoj

Dr Vladan Desnica
, Sveučilište u Zagrebu, Akademija likovnih umetnosti, Hrvatska


Konzervacija predmeta srpske kulturne baštine gama zracima


Slobodan Mašić, Institut za nuklearne nauke ,,Vinča”, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, Univerzitet u Beogradu, Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku

Panel diskusija na analize i konzervacije predmeta kulturne baštine


Velibor Andrić
Dr VladanDesnica
Slobodan Mašić