PROGRAM


11:00 – 11:30 / Otvaranje konferencije

Pozdravni govori:
Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade R. Srbije i ministarka rudarstva i energetike

Nj.E. Jahel Vilan, ambasador Izraela u Srbiji

Nj.E. Adam Koen, ambasador Belgije u Srbiji

Žužana Hargitaj (Zsuzsanna Hargitai), direktor Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Zapadni Balkan


11:30 – 12:30 / Prvi panel
SERBIA AS A GREEN INVESTMENT DESTINATION
Ekološkim pristupom do ekonomskog napretka

Govornici:
Srđan Gavrilović, rukovodilac poslova komercijalne strategije , Rio Sava Exploration
Jovana Lukić, direktorka SBB fondacije i CSR direktorka United Grupe
Prof. dr. Đorđe Mitrović, Ekonomski fakultet Univerzitet u Beogradu
Zoran Jakovljev, savetnik, GIZ Srbija
Goran Matović, Lead Engineer, GEFF Serbia Leasing

Moderator:
Ruža Veljović, Diplomacy and Commerece magazin

12:30 – 13:30 / Drugi panel

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U SRBIJI
Poslovni ambijent, zakonska regulativa i perspektive razvoja

Christophe Bols, Elicio Country Manager Serbia
Aleksandar Popović, projektni menadžer, GIZ Srbija
Marijan Rančić, direktor poslovnog razvoja, New Energy Solutions
Miloš Kostić, suvlasnik kompanija MT- KOMEX, Solaris Energy I CEEFOR

Moderator:
Danijela Isailović, menadžer - Udruženje “Obnovljivi izvori energije Srbije”


13:30 – 14:30 / Treći panel
THE FUTURE OF SERBIAN CIRCULAR ECONOMY
Reciklažna industrija u Srbiji

Govornici:
Ivan Karić, Državni sekretar, Ministarstvo zaštite životne sredine R. Srbije (tbc)
Tisa Čaušević, Menadžer za javne i regulatorne poslove u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija
Dragan Rajković, Regional Sustainability Director - Tetra Pak
Prof. dr. Aleksandar Jovović, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu
Nenad Ratković, Sales and Purchase Manager, Eco-Recycling

Moderator: Suzana Obradović, Udruženje reciklera Srbije, generalna sekretarka


14:30 - 15:30 / Četvrti panel

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE AND REGULATION IN SERBIA
Fokus na vazduhu, kontaminiranom zemljištu, industrijskom i opasnom otpadu

Govornici:
Daniela Meilmann, Business Development Manager, DHVMED Israel
Siniša Mitrović, Privredna komora Srbije
Radovan Đukić, zamenik predsednika opštine Apatin
Marinko Ukropina, generalni derktor SGS Beograd, SGS Adriatica, SGS Slovenia & SGS Bosnia and Herzegovina
Kristina Cvejanov, Business & CSO Consultant, Green Loop Consulting

Moderator: Vanja Kovačev, media expert

UČESNICI


Zorana Mihajlović

Nj.E. Jahel Vilan

Nj.E. Adam Koen

Srđan Gavrilović

Žužana Hargitaj

Jovana Lukić

Đorđe Mitrović

Zoran Jakovljev

Goran Matović

Ruža Veljović

Christophe Bols

Aleksandar Popović

Marijan Rančić

Miloš Kostić

Danijela Isailović

Tisa Čaušević

Dragan Rajković

Aleksandar Jovović

Daniela Meilmann

Siniša Mitrović

Radovan Đukić

Marinko Ukropina

Kristina Cvejanov

Vanja Kovačev