PROGRAM

09.00 - Kafa dobrodošlice

09:30 - 10:15 UVODNA OBRAĆANJA

Maja Gojković, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije i predsednica Odbora Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije

Prof.dr Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja Vlade Republike Srbije

Slađan Velinov, direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije

Snežana Pajović, v.d. direktora Instituta za nuklearne nauke “Vinča”

Dalibor Arbutina, v. d. direktora JP “Nuklearni objekti Srbije”

 

10:15 - 11:15
Nuklearna sigurnost nekad i sad

Na panelu će se govoriti o pojmu i značenju nuklearne sigurnosti, govorićemo o Černobiljskoj nesreći i objasniti kako se razvijala nuklearna sigurnost posle nje

Učesnici:
Dr Đorđe Lazarević, zamenik rukovodioca Sektora za razvoj i primenu nuklearnih tehnologija, Nuklearni objekti Srbije
Zoran Drače, rukovodilac sektora u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) 
Vedrana Vuletić, rukovodilac Odseka za monitoring, kontrolu i vanredne situacije, SRBATOM

Moderator: Marina Kosanović, media expert

 

11:15 - 11:30 Pauza za kafu


11:30 - 12:30
Koristi od zračenja - primene u privredi i medicini

Zračenje je naša svakodnevica i ogromna korist kada se kontrolisano i znalački koristi - u medicini, privredi, poljoprivredi.

Učesnici:
Dr Sanja Vranješ Đurić, direktor Laboratorije za radioizotope, Institut za nuklearne nauke "Vinča"
Dr Milovan Matović, Klinički centar Kragujevac
Dr Ivica Vujčić, rukovodilac dozimetrije Radijacione jedinice, Institut za nuklearne nauke "Vinča"
Milan Vujović, načelnik Odeljenja za kontrolu radijacionih delatnosti i nuklearnih aktivnosti, SRBATOM

Moderator: Nemanja Velikić, tv Pink

12:30 - 13:30
Radioaktivni otpad i nuklearni materijal

Radioaktivni otpad nije ništa više opasan nego drugi opasni otpadi, ukoliko se njime rukuje savesno i prema najbojim tehničkim rešenjima, a ta rešenja se neprekidno usavršavaju već više od 70 godina. Bezbednosni momenat: ovaj materijal je potencijalno meta za teroriste i kriminalne elemente, te se moraju primenjivati mere obezbeđenja.

Učesnici:
dr Milutin Jevremović, rukovodilac Sektora za upravljanje radioaktivnim otpadom, Nuklearni objekti Srbije
Prof. dr Darko Trifunović, direktor Instituta za nacionalnu i međunarodnu bezbednost
Vladimir Janjić, pomoćnik direktora/rukovodilac Inspekcije, SRBATOM

Moderator: Sanja Radan, novinar

13:30 - 14:30
Regulativa, kontrola, komunikacija sa javnošću i fenomen "Černobilj" u popularnoj kulturi

Rad sa zračenjem je jedna od najregulisanijih i najkontrolisanijih ljudskih delatnosti, i u svetu i kod nas. SRBATOM sada ima integrisan sistem regulisanja, kontrole i nadzora svih delatnosti koje koriste zračenje, kao i sveobuhvatnu zaštitu stanovništva od ovog rizika. Komunikacija/saradnja sa javnošću je veoma bitna za dobar sistem zaštite i međusobnog poverenja.


Učesnici:
dr Bojan Radak, savetnik direktora, SRBATOM
Radmila Ćorović Medenica, direktor Spoljnotrgovinskog prometa, Institut za nuklearne nauke “Vinča”
Robert Čoban, Color Press Grupa
Prof dr Goran Milašinović, kardiolog i pisac

Moderator:
Bojan Bilbija, Politika

14:30 Zatvaranje konferencije


UČESNICI

Maja Gojković

Valdimir Popović

Slađan Velinov

Dalibor Arbutina

Đorđe Lazarević

Zoran Drače

Vedrana Vuletić

Sanja Vranješ Đurić

Milovan Matović

Ivica Vujčić

Milan Vujović

Milutin Jevremović

Darko Trifunović

Vladimir Janjić

Bojan Radak

Robert Čoban

Goran Milašinović

Marina Kosanović

Nemanja Velikić

Bojan Bilbija