Home Konferencije Konferencija o podsticajnom roditeljstvu “Roditelj u centru pažnje”: Uloga poslodavaca za poboljšanje...

Konferencija o podsticajnom roditeljstvu “Roditelj u centru pažnje”: Uloga poslodavaca za poboljšanje statusa roditelja u Srbiji

884
0

COVID-19 je snažno uzdrmao paradigmu svakodnevnog poslovanja dovodeći do naglih promena u poslovnoj praksi. Rad od kuće, virtuelni timski rad, empatično liderstvo, ali i socijalno udaljavanje i usamljenost, rastuća nezaposlenost i nejednakost su samo neke od posledica. Ova pandemija, zbog rastuće finansijske nesigurnosti i povećanog tereta brige o deci, predstavlja i akutnu pretnju za dobrobit porodica i dece. U takvim okolnostima, postizanje balansa između posla i porodice postaje sve veći izazov, a posebno za zaposlene majke.

Na konferenciji „Roditelj u centru pažnje“ koju je prošle nedelje organizovao UNICEF, predstavljeno je istraživanje o poslovanju po meri porodice, koje je ukrstilo stavove dece i mladih o uticaju radnog mesta njihovih roditelja sa praksama poslovanja po meri porodice u poslovnom sektoru u Srbiji.

Anketa „Uticaj roditeljskog radnog mesta na decu i mlade“ u kojoj je učestvovalo 1.279 dece i mladih iz svih krajeva Srbije administrirana je preko U-Report platforme UNICEF-a, koja predstavlja glas mladih i promoviše njihovo učešće u stvaranju pozitivnih društvenih promena. Pitanja iz ankete bila su usmerena na sagledavanje stavova dece o roditeljskom balansu između posla i porodice, njihovim očekivanjima od roditeljskog radnog mesta u pogledu porodične prakse poslodavaca, kao i o primenjenim merama za zaštitu zaposlenih i njihovih porodica tokom COVID-19. Svrha ankete bila je prikupljanje informacija o tome kako na decu i mlade utiče radno mesto roditelja i šta preduzeća u Srbiji mogu da učine kako bi bila više orijentisana na potrebe dece svojih zaposlenih.

Većina mladih ispitanika potvrđuje da tokom radne nedelje ima zajedničke aktivnosti sa roditeljima. Pa ipak, gotovo polovina dece i mladih izdvaja njima važne događaje u kojima im je nedostajala roditeljska pažnja, gde prednjače emocionalni problemi, školska i sportska takmičenja. Dodatno, istraživanje je pokazalo da deca imaju primat u životu svojih roditelja, koji uglavnom pronalaze vreme za njih, ali ne i za sebe, što ukazuje da ne uspevaju da uspostave balans između posla i privatnog života.

Zašto je to tako i da li firme u svojim organizacionim politikama i procedurama vode računa o deci zaposlenih, na panelu „Poslovanje po meri porodice i deteta“, razgovarali su predstavnici korporativnog sektora Nelt, Direct Media, VIP mobile i Nordeus-a. Tom priliko su predstavljeni i neki od primera dobre prakse.

„U Vipu nam je važno da razvijamo partnerski odnos sa zaposlenima. Kao što naši zaposleni brinu o rezultatima kompanije, isto tako mi kao kompanija i poslodavac brinemo o njima, njihovom zdravlju i njihovim porodicama. Između ostalih benefita, u poslovnoj zgradi imamo i vrtić za decu, roditelji imaju na raspolaganju dodatne slobodne dane za važne datume njihove dece kao što su polazak u vrtić ili školu, i slično, a sve sa ciljem uspostavljanja adekvatnog balansa između privatnog i poslovnog života”, rekla je Natalija Pešić, rukovodilac ljudskih resursa, Vip mobile.

U kompaniji Nordeus zaposleni su mogli da se izjasne o konkretnim izazovima tokom pandemije, kako bi kompanija mogla bolje da odgovori na njihove potrebe.

“Posmatramo zadovoljstvo zaposlenog u celosti jer znamo koliko je danas teško postići balans između posla i porodice. Briga o zaposlenima podrazumeva brigu o svim članovima porodice, naročito deci. Tako Nordeus raste kao kompanija kojoj je porodica na prvom mestu – od toga da nam je radno vreme fleksibilno, naročito u vreme pandemije, odmor neograničen, svima omogućen rad na daljinu, privatno zdravstveno osiguranje obuhvata sve članove porodice, do toga da nam je prostor prilagođen boravku dece i da u gotovo sve lepe zajedničke trenutke volimo da uključimo i naše porodice”, izjavila je Marija Beslać iz Nordeus-a.

U istraživanju „Radno mesto po meri porodice“, koje je UNICEF sproveo među poslodavcima učestvovalo je 64 firme. Prema ovom istraživanju poslodavci su ispoljili naglašenu odgovornost prema zaposlenima, dok su mere koje se odnose na zaštitu njihovih porodica, a posebno dece bile znatno manje zastupljene. Anketirani poslodavci su, takođe, u potpunosti svesni mladih članova porodice svojih zaposlenih i tvrde da su otvoreni prema potrebama roditelja na radnom mestu, ali samo dok to ne ugrožava poslovanje. Takođe, razumeju izazov u postizanju balansa između posla i porodice, a posebno za zaposlene majke, ali u praksi ne podstiču očeve na roditeljsko odsustvo.

Ana Vidović, poslovna saradnica za ljudske resurse u kompaniji Nelt navodi da „jedan od razloga ovakvih rezultata istraživanja je i to što je i dalje prisutno mišljenje među poslodavcima da porodicu i posao treba posmatrati odvojeno. S tim u vezi, previđa se činjenica da su zaposleni koji su uspostavili odgovarajući balans između posla i privatnog života produktivniji i zadovoljniji. Takođe, na ove rezultate utiče i nedovoljno razvijena svest šta sve poslodavci mogu da urade kako bi pomogli zaposlenima da ostvare i održe balans”.

S obzirom na to da se prakse poslovanja po meri porodice većinom primenjuju na dobrovoljnoj osnovi, kompanije ističu da bi država trebalo da omogući određene podsticaje za njihovu širu primenu, kao i da se praktikuju javna priznanja poslodavaca sa razvijenom praksom.

Ivana Mihajlović, HR direktor u Direct Media grupi ističe da nisu dovoljno vidljive prakse i prilike koje kompanije mogu da uvedu svojim delovanjem.

„Inicijativa je i na nama, a zadatak nam je da edukujemo jedni druge o promenama ustaljenih obrazaca roditeljstva. Imamo predrasude o tome kakve su uloge oca, a kakve majke. Zato treba da se edukujemo i da vidimo koji su to mehanizmi uz pomoć kojih možemo da menjamo te obrasce ponašanja i očekivanja. Mi se kao kompanija zalažemo za edukacije koje pomažu bolje međusobno razumevanje i ravnopravnost.”

Odrastanje dece i roditeljstvo ne čekaju idealne uslove, a razvoj deteta se ne može odložiti. Zato je važno da sve snage usmerimo ka roditeljima i da ih podržimo zaključili su učesnici konferencije „Roditelj u centru pažnje”.