VESTI

VIDEO PRILOZI

FESTIVALI



KONFERENCIJE

NUKLEARNA SIGURNOST DANAS: Konferencija o primenama izvora zračenja i nuklearne energije

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije u saradnji sa Color Media Communications ove godine organizuje konferenciju "Nuklearna sigurnost danas“ u onlajn...

TRAVEL