Home Kontakt

Kontakt

Color Media Communications
Štrosmajerova 3, Petrovaradin
 
 
– Robert Čoban, direktor 
– Nenad Meseldžija, izvršni direktor
– Jelena Jahura, zamenica direktora