Home Konferencije Održana konferencija “Inovacije i digitalizacija u srpskom zdravstvu”: Nordijski model za efikasnije...

Održana konferencija “Inovacije i digitalizacija u srpskom zdravstvu”: Nordijski model za efikasnije srpsko zdravstvo

1476
0

Unapređenje zdravstvenih politika i zdravstvenog sistema jedan je od ciljeva koji je moguće ostvariti jedino saradnjom i konstruktivnim dijalogom predstavnika državnih institucija, Ministarstva zdravlja i RFZO, i predstavnika privrede. Nordijska poslovna alijansa, odnosno njen Odbor za zdravstvo, predstavila je koncept zdravstvene zaštite „Zdravlje zasnovano na vrednosti“, koji bi omogućio da se veći broj pacijenata leči inovativnim terapijama, dok bi istovremeno država kroz Republički fond za zdravstveno osiguranje finansirala samo terapije koje donose vrednost kako za pacijenta tako i za državu i društvo u celini. Predloženi model primenjuje se u Nordijskim zemljama, ali bi za srpsko zdravstvo značio veću efikasnost u lečenju pacijenata, više dostupnih inovativnih terapija i bolju kontrolu budžetskih sredstava u realnom vremenu.

Novi model zdravstvene zaštite „Zdravlje zasnovano na vrednosti“ bio je tema konferencije „Inovacije i digitalizacija u zdravstvu“ na kojoj su se učesnici saglasili da su ministarstvo zdravlja i RFZO poslednjih godina napravili napredak posle višegodišnjeg zastoja u uvođenju novih inovativnih terapija. Država ulaže značajne i vidljive napore da inovativne terapije postanu dostupnije našim pacijentima. Kako bi se novi koncept uveo potrebno je da se upostavi sistem gde se ishodi lečenja prate i identifikuju medicinskih postupci i terapije koji daju željene rezultate, odnosno i oni koji ne opravdavaju svoju cenu i uloženi trud i koje država više ne treba da finansira.

– Inovativne terapije najkraće rečeno – znače život – istakao je Filip Žorić, direktor Novartis onkologije i dodao da, primera radi, u Srbiji postoje inovativne terapije za jedan podtip raka dojke, ali da oko 80% pacijentkinja sa uznapredovalim karcinomom i dalje nema dostupnu inovativnu terapiju.

– Upravo bi model ’Zdravlja zasnovanog na vrednosti’ omogućio da uz nove inovativne lekove može da se leči značajno veći broj pacijenata, i to istim novcem kojim država raspolaže. Uvereni smo da država i industrija idu ka istom cilju zbog čega pohvaljujemo napore Ministarstva i Fonda da nove terapije učine dostupnim pacijentima u Srbiji – rekao je Žorić na panelu o održivom finansiranju inovativnih terapija u Srbiji u 2020. godini.

Andreja Pavlović, izvršni direktor Nordijske poslovne alijanse, dodao je da je vrlo interesantno da skandinavske zemlje imaju jako visok rizik oboljenja od kancera, ali su na samom dnu po smrtnosti zbog čega od njih možemo dosta da naučimo.

– Njihovi budžeti, naravno, ne mogu da se porede sa našim, ali ima stvari koje iz njihovog sistema vrlo uspešno možemo da implementiramo i u Srbiji. U tom cilju, naš Odbor za zdravstvo podžava napore Ministarstva zdravlja i RFZO-a u domenu uvođenja inovacija, digitalizacije i zalaže se za uvođenje koncepta „zdravlja zasnovanog na vrednosti“ i modela posebnih ugovora za lekove, kao jedno od rešenja koje će će otvoriti vrata novim terapijama, ali na način da rast troškova stavi pod kontrolu i bude predvidiv – rekao je Pavlović.

Ksenija Purković, direktorka kompanije AstraZeneca, navela je da je primetan pomak kako u dijalogu sa institucijama tako i u dostupnosti inovativnih terapija pacijentima u poslednjih nekoliko godina.

– Ovo je posebno slučaj u oblasti onkologije, odnosno karcinoma jajnika i dojke. Ona je navela takođe da su kompanije spremne da aktivno rade sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i RFZO na daljem unapređenju regulatornog okvira sa posebnim akcentom na posebne modele ugovora koji bi mogli da dodatno potpomognu dostupnost terapija, i smanje zaostatak koji Srbija ima u odnosu na neke zemlje regiona – kazala je direktorka kompanije AstraZeneca.

Prof. dr Sanja Radojević Škodrić, direktorka RFZO, naglasila je da su razvojem bioloških lekova i genske terapije troškovi za lekove drastično porasli u poslednjih dvadeset godina.

– Tendecija daljeg rasta postoji, a globalni izazov je kako obezbediti terapiju, učiniti je dostupnom pacijentima, a omogućiti održivo finansiranje zdravstvene zaštite. Sa visokim cenama lekova bore se i ekonomski mnogo naprednije zemlje od nas, te to ne predstavlja samo problem u Srbiji. Primera radi, pre 20 godina najskuplja terapija je iznosila oko 15 hiljada dolara, a danas najskuplji lek košta 2,1 miliona dolara. Omogućavanje dostupnosti inovativne terapije je prepoznato kao potreba i kontinuitet u stavljanju inovativne terapije na Listu lekova je svakako cilj, sto pokazuje da se na Listu lekova stavi neki inovativan lek u okviru raspolozivih finansijskih sredstava – rekla je prof. dr Radojević Škodrić.

Konferenciju je otvorio Vladimir Marinković, potpredsednik Narodne skupstine Republike Srbije naglašavajući značaj zajedničkog rada na zakonskoj regulativi za poboljšanje i razvoj zdravstvenog sistema u Srbiji.

– Otvorenost najvišeg zakonodavnog tela u odnosu sa državnim institucijama, ali i međunarodnim organizacijama i čitavim biznis sektorom po pitanju razvoja zdravstva, digitalizacije i modernizacije naše zemlje od velike je važnosti za povećanje efikasnosti i efektivnosti zdravstva, poboljšanje kvaliteta medicinske usluge i zdravstvene nege i naravno, za poboljšanje kvaliteta života naših građana.

Prisutnima se obratio prof. dr Radisav Šćepanović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja izlagao je o dostignućima, inovacijama, inovativnim lekovima i novim metodama i tehnilogijama koje smo integrisali u naš zdravstveni sistem.

– Vlada Republike Srbije i Ministarstvo zdravlja rekonstrukcijom i revitalizacijom bolnica, ulaganjem u najsavremeniju i najkvalitetniju opremu, zaista ima adekvatan odgovor na velike izazove savremenog doba i novih tehnologija. Integracijom i digitalizacijom zdravstvenog sistema, uvođenjem elektronskog recepta i elektronskog zdravrstvenog kartona, omogućena je velika ušteda vremena, materijalnih troškova i ljudskih resursa u zdravstvenom sistemu Srbije, što je jedan od pokazatelja da naša zemlja ide u korak sa svetskim trendovima u zdravstvu.

Dubravka Negre, šefica Regionalnog predstavništva Evropske investicione banke (EIB) za Zapadni Balkan, izjavila je da EIB značajno ulaže u zdravstveni sektor u Srbiji, podržavajući projekte koji obezbeđuju efikasno, bezbedno i pristupačno zdravstvo.

– Ulaganja Evropske investicione banke u zdravstveni sistem usklađene su sa ukupnim strateškim prioritetima Srbije i usmerene su ne samo na ekonomske rezultate, već i zdravstvene ishode i otvaranje novih radnih mesta. Nastavićemo da podržavamo Vladu Republike Srbije u njenima naporima da uskladi svoj zdravstveni sistem sa standardima Evropske unije, uzimajući pre svega u obzir tehnološke napretke.

Konferenciju su organizovali kompanije Color Media Communications i Flagship Public Affairs & Strategic Communications, uz institucionalnu podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Skupštine Republike Srbije i Nordijske poslovne alijanse. Medijski sponzor konferencije je magazin Diplomacy&Commerce.