Home Vesti Potrebno unapređenje sistema vrednovanja i etike za sve medijske aktere na tržištu

Potrebno unapređenje sistema vrednovanja i etike za sve medijske aktere na tržištu

679
0

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije 26. novembra sa početkom od 10.00 časova organizovalo je radionicu “Etika u medijima i samoregulacija u digitalnom dobu”, namenjenu akterima u oblasti informisanja i medija.

Tema radionice su bili etika i vrednosti koje danas nose posebnu težinu, jer je sve više aktera u medijskom prostoru. Medijsko okruženje postalo je veoma složeno i dele ga novi mediji i društvene mreže sa već postojećim tradicionalnim akterima. U ovako kompleksnom medijskom sistemu izuzetno je važno držati visoke etičke standarde, a samoregulacija je jedan od značajnih mehanizama.

Radionicu je otvorila Maja Zarić, rukovoditeljka Grupe za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte iz oblasti medija u Ministarstvu kulture i informisanja.

Zarić je ukazala da današnja radionica proizilazi iz naše obaveze u okviru Akcionog plana za Poglavlje 23 da jačamo kapacitete svih aktera na tržištu medija odnosno u oblasti medija i informisanja. Istakla je da u skladu sa tehnološkim napretkom koji medijsko okruženje danas čini izazovnim, neophodno je držati se visokih etičkih standarda i u tome veoma značajnu ulogu ima samoregulacija.

O ovom novom medijskom okruženju diskutovali su učesnici koji imaju bogato iskustvo vezano kako za tradicionalne tako i za digitalne društvene medije.

Na radionici su učestvovali Isabela de Kourson, direktorka redakcije, Međunarodno odeljenje magazina HOLA! HELLO!, Ejdan Vajt, osnivač i počasni predsednik Mreža za etičko novinarstvo (Ethical Journalism Network), Gordana Novaković, generalni sekretar Saveta za štampu i Ketlin Stjuart, menadžer za javne politike, regulacija sadržaja (EMEA), Meta. Radionicu je moderirao Zoran Stanojević, urednik RTS-a.

Nakon dinamične diskusije koju možete ispratiti na youtube kanalu MInistarstva kulture i informisanja, panelisti su zaključili da pojavom novih medija, digitalni javni prostor doživljava transformaciju, a samim tim i javne politike počinju da uvažavaju uticaj tehnoloških kompanija u oblasti medija i moramo otvarati dijaloge i diskusije kako bi novi biznis model medija mogao da prati sve aktuelne promene na tržištu. Danas je više nego ikad važno raditi na medijskoj pismenosti svih građana kako bi svoje odluke i stavove donosili na osnovu pravih i istinitih činjenica.