Home Vesti Srbija dobija najmoderniji sistem za rano upozoravanje na nuklearni ili radiološki akcident

Srbija dobija najmoderniji sistem za rano upozoravanje na nuklearni ili radiološki akcident

551
0

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije od 2021. godine učestvuje u međunarodnom projektu Evropske komisije, za unapređenje sistema za rano upozoravanje na nuklearni ili radiološki akcident. Projektom je planirana nabavka i instalacija 33 merne stanice koje će biti raspoređene tako da poboljšaju pokrivenost cele teritorije Srbije, u skladu sa postojećim rizicima. Imajući u vidu da zemlje u susedstvu poseduju aktivne nuklearne elektrane, kao i da je planirana i izgradnja novih nuklearnih reaktora u Mađarskoj, instalacijom novog sistema biće unapređen i sistem obaveštavanja o nuklearnom ili radiološkom akcidentu. Ovo će poboljšati mehanizam za pravovremeno donošenje odgovarajućih mera za zaštitu stanovništva i životne sredine od štetnog uticaja jonizujućeg zračenja.

Postojeći sistem za rano upozoravanje na nuklearni ili radiološki akcident u nadležnosti Direktorata, uspostavljen je 2007. godine i čini ga mreža od devet mernih stanica. Nakon instalacije novog sistema za rano upozoravanje na nuklearni ili radiološki akcident Srbija će imati pokrivenu teritoriju zemlje najmodernijom opremom ovog tipa.

Na sastanku održanom 01. i 02. februara, na kojem su pored ostalih korisnika učestvovali i predstavnici Direktorata, počeo je postupak implementacije ovog projekta.

U skladu sa Zakonom o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti (Službeni glasnik RS, br. 95/19 i 10/19) Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije između ostalog, prati nivo radioaktivnosti, njegove promene, procenjuje njegov uticaj na stanovništvo i životnu sredinu i daje uputstva o primeni odgovarajućih mera. Deo sistema za praćenje nivoa radioaktivnosti čini i mreža mernih stanica – detektora za automatsko merenje radioaktivnosti u životnoj sredini, odnosno sistema za rano upozoravanje na nuklearni ili radiološki akcident.

Foto: SRBATOM