Home Vesti U Domu gluvih i nagluvih u Požarevcu održane radionice na temu položaja...

U Domu gluvih i nagluvih u Požarevcu održane radionice na temu položaja osoba sa invaliditetom

283
0

Udruženje građana The Best Fest iz Novog Sada implementira projekat “Redefining Boundaries: Disabled Icons and Their Global Influence” sufinansiran sredstvima Evropske Delegacije u Republici Srbiji.

Projekat se bavi stvaranjem uslova za socijalnu inkluziju osoba sa invalidotetom, kroz aktivnosti koje promovišu dostignuća i sposobnosti osoba sa invaliditetom kroz niz izložbi, kampanja podizanja svesti i inicijativa za obuku u gradovima Srbije.

U planu je da projekte aktivnosti implementiramo u četiri grada, Požarevcu, Šapcu, Inđiji i Novom Sadu.

Prateća projektna aktivnost je organizovanje panel diskusije i radionica na temu inkluzije lica sa smetnjama u razvoju, na kojoj će učestvovati stručnjaci iz ove oblasti i udruženja kojima je ovo prioritetna tema.

U okviru projekta u Požarevcu u Domu gluvih i nagluvih održane su radionice i aktivnosti korisnika udruženja koje prikazuju dobar primer polazne osnove unapređenja kvaliteta života onih lica koja žive sa određenim vrstama poteškoća. Nizom aktivnosti predstavljeni su primeri radionica koje daju ideje i pružaju višestuko zadovoljstvo korisnicima.

„Položaj lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom je posebno osetljiv, i oni su u daleko većem riziku da budu izloženi različnim oblicima i vrstama zanemarivanja i diskriminacije. Zbog toga je veoma važno ove pojave sprečiti i upoznati se sa merama podrške čija funkcija je i stvaranje sigurnog i podsticajnog okruženja za lica sa smetnjama u razvoju i invaliditetom“, izjavio je Vladan Bošković, sekretar Međuopštinskog udruženje gluvih i nagluvih Požarevac.

Na manifestaciji su članovi udruženja predstavili svoje radove izrađene na kreativnim radionicama. Takođe, odigran je i scenski nastup – pantomima, „Nova mladost“, režisera Vladislava Velkovskog koji je pripreman povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, plesne tačke i koreografije koje doprinose smanjenju hiperaktivnosti, pojačavaju koncentraciju i pomažu osobama sa invaliditetom da razviju doživljaj pripadnosti grupi.

Požarevac broji više od 6.000 lica koji su korisnici sledećih ustanova: Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Požarevac, Međuopštinsko udruženje slepih i slabovidih Požarevac, Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata Požarevac, Udruženje za pomoć osobama sa L-Down sindromom ,,Osmi dan“ i  Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih Požarevac.

U toku januara 2024. godine projektne aktivnosti biće održane u Inđiji, a ideja organizatora je da se sa projektom nastavi i u toku naredne godine sa ciljem da se ohrabre i motivišu osobe koje su u našem društvu i dalje marginalizovana grupa.

Foto galerija: