Home Konferencije U Sarajevu održana konferencija “Svijet u 2022”: Sa optimizmom, uz zdrav oprez...

U Sarajevu održana konferencija “Svijet u 2022”: Sa optimizmom, uz zdrav oprez i bolju pripremu za buduće izazove

827
0

Kompanija Color Media Communications u saradnji sa Centralnom bankom Bosne i Hercegovine, i uz podršku Britanske ambasade u Bosni i Hercegovini i Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, organizovala je 9. decembra 2021. godine konferenciju „Svijet u 2022.“ na kojoj su predstavnici političkog, ekonomskog i društvenog života, te diplomatske zajednice u Bosni i Hercegovini sumirali godinu na izmaku zaključcima o ekonomskom, poslovnom i političkom ambijentu Bosne i Hercegovine i pokrenuli pitanja od značaja u narednoj godini.

Konferencija „Svijet u…“ jedna je od najstarijih konferencija kompanije Color Media Communications i u zemljama regiona već je postala prepoznatljiva kao događaj koji zatvara tekuću godinu zaključcima o političkom, poslovnom i društvenom ambijentu i otvara značajna pitanja u narednoj godini. Ove godine, konferencija je po prvi put organizovana i u Bosni i Hercegovini, a ovom prilikom promovisano je i prvo godišnje, bosanskohercegovačko izdanje prestižnog britanskog magazina „The Economist“.

Konferenciju je otvorio guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine dr Senad Softić, istakavši da su u godini pred nama brojni izazovi na raznim poljima ljudske delatnosti, apostrofirajući izazove pred kojima se nalazi Centralna banka Bosne i Hercegovine i finansijski sektor i ekonomija BiH u celini.

„Budućnost je uvek neizvjesna. To su nam pokazali i globalna finansijska kriza od 2007. godine kao i aktuelna Covid pandemija. To ne znači da treba da budemo pasivni prema budućnosti. Naprotiv, visoka doza neizvesnosti treba da nas tera da budemo što otporniji na buduće šokove. Jer njih će sigurno biti. Postoji staro pravilo u ekonomskoj politici: ‘Uvek smatraj dobre vesti kao prolazne, a loše kao trajne’. To nije nikakav pesimizam već zdrav oprez, te bolja priprema za buduće izazove“, izjavio je guverner Softić.

Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matt Field je, putem video-linka, pozdravio učesnike i rekao da se svet u poslednje dve godine značajno promienio, i da će nastaviti da se menja.

Videćemo zemlje koje s naporom upravljaju svojim deficitom, videćemo inflaciju, videćemo stagnaciju, i mi, globalno, treba da budemo spremni na to i da razmislimo o promeni kao o prilici. Prilici da ponovo izgradimo bolje. Izuzetno mi je drago da je ‘The Economist’, vodeći izvor analize međunarodnog poslovanja i svetskih dešavanja iz Londona i njihov regionalni partner Color Media Communications odlučili da pokrenu svoj ‘Svijet u…’ serijal i za Bosnu i Hercegovinu“, kazao je ambasador Field.

Šef Sekcije za evropske integracije, politička i ekonomska pitanja u okviru Delegacije EU u Bosni i Hercegovini Krassimir Nikolov izjavio je da je pred Bosnu i Hercegovinu postavljen niz uslova koje mora ispuniti na putu ka Evropskoj uniji.

„Zemlja mora sprovesti sveobuhvatne ekonomske reforme, ali Bosna i Hercegovina nije sama“, kazao je Nikolov, te dodao da je Evropska unija finansijski pomagala i pomaže Bosni i Hercegovini.

Direktor Color Media Communications Robert Čoban iskazao je zadovoljstvo zbog činjenice da je ideja o održavanju konferencije i pokretanju bosanskohercegovačkog izdanja britanskog magazina „The Economist“ realizovana u izuzetno izazovnim vremenima i prilikama koje je prouzrokovala pandemija koronavirusa. Ovo je peto izdanje ovog časopisa u regionu.

„Nadam se da će konferencija dati doprinos u viđenju kakva će biti politička i ekonomska budućnost Bosne i Hercegovine i regiona“, rekao je Čoban.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac na konferenciji je prezentovao podatke o spoljnotrgovinskoj razmeni Bosne i Hercegovine. Košarac je konstatovao da je pandemija virusa Covid 19 prouzrokovala određene poremećaje u privrednim kretanjima u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i da je evidentno da se domaća privreda u kratkom vremenu adaptirala i da statistika ukazuje na činjenicu da je u ukupnoj spoljnotrgovinskoj razmeni za deset meseci obezbeđen rast od oko 27 odsto.

“U istom periodu obezbedili smo i povećan izvoz za 33 odsto, dok je uvoz povećan za oko 24,5 odsto”, precizirao je Košarac i dodao da su mere vlada entiteta bile usmerene na očuvanje radnih mesta i da su ti efekti vidljivi.

Konferencija je okupila oko 140 predstavnika političkog, ekonomskog i društvenog života Bosne i Hercegovine i diplomatske zajednice u Bosni i Hercegovini s ciljem da se, kroz konstruktivan dijalog, daju analize i pogledi na privredni i politički ambijent, investicionu klimu, kao i na razvoj društva u celini.

Konferencija je bila podeljena u tri panela. U okviru prvog panela pod nazivom „Brave New World“, predstavnici diplomatske zajednice u Bosni i Hercegovini i Evropske investicione banke diskutovali su o tome kako će izgledati međunarodni odnosi u regionu, Evropi i svetu nakon pandemije. Fokus ambasadorke Nemačke u Bosni i Hercegovini Margaret Uebber, ambasadorke Francuske u Bosni i Hercegovini Christine Toudic, ambasadorke Švedske u Bosni i Hercegovini Johanne Strömquist, ambasadora SAD u Bosni i Hercegovine Erica Nelsona i predstavnice Evropske investicijske banke (EIB) za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Sandrine Friscia bio je na energetskoj tranziciji. U toku ovog panela ukazano je na potrebu povećanja energetske sigurnosti i smanjenju emisije Co2.

Drugi panel pod nazivom „EU4TRADE“ bio je posvećen povećanju međunarodnog i regionalnog obima trgovine BiH. Ekonomski savetnik Delegacije EU u BiH Peter Tabak ukazao je na potencijale i resurse koje ima Bosna i Hercegovina. Istakao je da je spoljna trgovina BiH u porastu, da su direktne strane investicije još uvek niske, ali da zemlja ima velike i dobre prilike koje treba iskoristiti.

Sekretar Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Hamdo Tinjak prezentovao je pokazatelje u oblasti spoljne trgovine, naglasivši da je EU prvi trgovinski partner BiH. Govoreći o platformi EU4Trade, istakao je da evropski put nema alternativu, te da je bilo više iskrenosti, BiH bi već bila članica EU.

Direktor CEFTA Sekreterijata Emir Đikić kazao je da BiH, nažalost, obeležava 15 godina CEFTE koja je bila zamišljena kao prelazni mehanizam za EU. Istakao je kako BiH treba da revidira zakonsku regulativu koja se tiče spoljne trgovine i uskladi je sa zakonima EU.

O aktivnostima i planovima Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u okviru panela govorio je direktor ove komore Ahmet Egrlić koji je rekao da je osnovna misija, zadatak i cilj Komore zastupati interese bh. privrednika i zalagati se za kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta i unapređenje ekonomskih prilika u zemlji, doprinoseći na taj način i jačanju imidža BiH širom sveta. Spoljnotrgovinska komora svesna je neminovnosti digitalizacije, te je aktuelna situacija naterala i Komoru na proces digitalizacije svojih usluga. Pokrenut je projekat Digitalne komore u koji su ušli s ciljem unapređenja i jačanja domaće privrede. Spoljnotrgovinska komora je veliki zagovornik regionalne saradnje i stava je da je upravo i jedino regionalizacija ključ napretka i budućeg razvoja svih nas.

Vođa tima projekta EU4Trade Andras Lakatos istakao je da je cilj EU4Trade projekta povećanje obima međunarodne trgovine BiH, kao i poboljšanje konkurentnosti BiH u spoljnotrgovinskoj razmeni. Reč je o projektu koji pruža tehničku pomoć, a prvi očekivani rezultati projekta su: unapređenje regulatornog i proceduralnog okvira za trgovinu robom; unapređenje regulatornog i proceduralnog okvira za trgovinu uslugama; izgradnja kapaciteta znanja i razumevanja; podizanje svesti o uslugama i međunarodnoj trgovini uslugama.

U okviru trećeg panela „Money Never Sleeps“, predstavnici finansijskog sektora u Bosni Hercegovini ukazali su na nove šanse i izazove za ekonomije Bosne i Hercegovine i regiona jugoistočne Evrope.

Rezidentna predstavnica UNDP u BiH Steliana Nedera istakla je da su klimatske promene i uništavanje okoline pretnja i da su pred svima nama izazovi koji istovremeno pružaju priliku da osmislimo nove modele poslovanja.

„Neophodno je da razbijemo mit da treba da biramo između ekonomije i klime. Zeleni ekonomski razvoj je novi smer koji garantuje rast privrede uz istovremeno očuvanje okoline i sprečavanje klimatskih promena“, kazala je Nadera.

Viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine dr Željko Marić govorio je o uzrocima pojave inflacije u svetu u trećem kvartalu ove godine, te predviđanjima njenog kretanja u budućnosti. U svom izlaganju istakao je da je glavni uzrok inflacije koja je prisutna rast cena energenata na svetskom tržištu, te da preovladava mišljenje da je inflacija privremena. Viceguverner Marić osvrnuo se i na pitanje kako centralne banke monetarnom politikom mogu delovati na stabilizaciju cena i prevladavanje ekonomske krize.

Ideja o Bosni i Hercegovini kao atraktivnoj „nearshoring“ destinaciji prilika je za razvoj bh. ekonomije koju su prepoznali u BBI banci. Nedžad Gušić, MBA, član Uprave Bosna Bank International d.d. Sarajevo izjavio je da, imajući u vidu potencijale Bosne i Hercegovine kao atraktivne „nearshoring“ destinacije za kompanije iz Evropske Unije, BBI banka zajedno s domaćim privrednicima prepoznaje nearshoring kao pristup koji u narednih pet godina može pozitivno promeniti ekonomsku situaciju u BiH. „Preduzetnici, edukovana radna snaga, prirodni resursi, pristup finansijama, kao i geografska blizina velikim tržištima čine BiH dovoljno atraktivnom da bude pouzdan partner ekonomski razvijenijim zemljama (Italiji, Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Velikoj Britaniji i ostalima) koje bi trebalo da razmotre mogućnost realociranja svojih proizvodnih pogona iz drugih zemalja u BiH“, kazao je Gušić. On je za 11. i 12. maj 2022. godine najavio održavanje 11. Sarajevo Business Foruma. 

O šansama i izazovima za oporavak i veći ekonomski rast, kao i o ulozi bankarskog sektora u pogledu stimulisanja kreditne tražnje govorio je predsednik Uprave Sparkasse Bank BiH Amir Softić. On je istakao da je regulatorni okvir bankarskog sektora u BiH u potpunosti usklađen sa EU, ali da realni sektor nije spreman za ovu regulativu. Mišljenja je da bi pravac delovanja bankara trebalo da bude iznalaženje rešenja koja su primenjiva u BiH. Ova banka je razvila social banking model koji želi da podeli sa drugim bankama, s namerom da se nađe način za realizaciju izuzetno kvalitenih ideja mladih ljudi.

Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine mr Jasmin Mahmuzić takođe je istakao da je regulatorni bankarski okvir u BiH u potpunosti usklađen sa EU. Bankarski sektor, međutim, ne može sam da odgovori na sve izazove koje imamo, ali može biti deo rešenja, kazao je Mahmuzić. BiH ne treba da ima sumnje ili odustane od kontinuiranog i bržeg usklađivanja s principima koji su preduslov za željene integracije. Dostignuti nivo kvaliteta i usklađenosti u segmentu bankarske supervizije i regulatornog okvira je najbolji primer. To dostignuće treba analizirati i primeniti u ostalim oblastima ekonomije, gde je to moguće. „Mi smo zemlja neiskorištenih prilika, nadam se da će se takva paradigma promijeniti“, zaključio je Mahmuzić.

U okviru konferencije prezentovana su dva primera Case Study. Kompanije R&S i Ernst&Young predstavile su istraživanje „Trendovi nabavke koji olakšavaju vaš posao“. Generalni direktor kompanije R&S Kemal Selmanagić i viši menadžer kompanije Ernst&Young za BiH, Srbiju i Crnu Goru Sanja Ribar istakli su da se u oblasti nabavke iz godine u godinu dešavaju promene. Kemal Selmanagić je izjavio:Nakon pojave korone, nabavka nikada nije bila kompleksnija. U fazi smo pripreme strategije, poslovnih i marketing planova za naredni petogodišnji period, te smo smatrali da je neophodno izvršiti istraživanje trendova nabavke, ali i istraživanje tržišta koje će nam pomoći da adekvatnije postavimo ciljeve. Odabrali smo referentnu revizorsku kuću Ernst&Young kako bismo na najbolji mogući način stekli uvid u tržište i našu poziciju u odnosu na konkurenciju. Smatramo da će svim učesnicima konferencije biti veoma interesantno čuti rezultate istraživanja i da će im mnogo koristiti u unapređenju sektora nabavke. 

Drugi Case Study bio je posvećen digitalnoj transformaciji, o čemu je govorio direktor BH Telecoma Sedin Kahriman. On je istakao kako je u BH Telecomu, kao odgovor na potrebe i prilike na tržištu, u prethodnim godinama započeta tehnološka i organizacijska transformacija na putu ka digital servis provajderu. BH Telecom nastoji da bude transformisan u savremenu kompaniju koja će snažno ući u nova tržišta, samostalno i sa partnerima. „Posebno smo ponosni na OPA aplikaciju koju smo uspostavili sa našim partnerima, pre svega sa Raiffeisen Bankom i IT kompanijama iz BiH, s obzirom na to da se radi o jednom potpuno inovativnom i drugačijem pristupu tržištu, a u naredna dva meseca ćemo predstaviti prvi tehnološki poligon za Smart city u BiH“, kazao je direktor BH Telecoma. Ovom prilikom podsetio je i na platformu BH Telecoma za startupe BH Techlab, za koju je objavljen Javni poziv koji se odnosi na mlade inovatore i startup kompanije.

Institucija partner konferencije bila je Centralna banka Bosne i Hercegovine, podržali su je Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini i Delegacija EU u Bosni i Hercegovini, te partneri: EU4TRADE, kompanija R&S, Ernst&Young, BH Telecom, UNDP, Bosna Bank International, Sarajevo Business Forum, Sparkasse Bank BiH i Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

Celu konferenciju možete pogledati na YouTube kanalu Color Media Communications.