Home Vesti GODINU DANA KASNIJE – Partneri projekta Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti...

GODINU DANA KASNIJE – Partneri projekta Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu saglasni da je projekat prevazišao sva očekivanja

660
0

U utorak, 24. maja 2022. godine, sa početkom u 11 časova u punoj sali hotela „Srem“ u Sremskoj Mitrovici, održan je Seminar za nevladine organizacije, javne službe i građane u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu“, koji se realizuje u okviru drugog poziva Intereg – IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina.

Vodeći partner na projektu je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, a partneri su: Ministarstvo za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke, Republička uprava za inspekcijske poslove, Inspektorat Republike Srpske iz Banja Luke i Javna naučnoistraživačka ustanova institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske iz Banja Luke.

Seminar je otvorio Nemanja Ivanović, v.d. pomoćnika Pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine koji je izrazio zadovoljstvo što ima priliku da otvori skup i u svom izlaganju je istakao da će svi predstavnici nevladinih organizacija, javnih službi kao i zainteresovani građani, koji su sa nama bili na seminaru, imati priliku da direktno od ljudi koji se izvanredni stručnjaci u oblasti upravljanja otpadom i zaštiti životne sredine dobiju relevantne informacije i postave im sva svoja pitanja.

Nakon njega se obratila Mirjana Kos ispred Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske,  u Banjaluci i istakla “godinu dana kasnije uveliko realizujemo naše projektne aktivnosti i zadatke koji su predviđeni u prvoj godini implementacije ovog projekta. Sasvim sigurno će se sve nastaviti u istom pravcu i projekat ćemo uspešno završiti”.

Ispred Republičke uprave za inspekcijske poslove – Inspektorat Republike Srpske, u Banjaluci obratio se Dragan Mijović i istakao je da ovom periodu u kome smo zajedno radili “naučili smo puno, pre svega kako funkcionišu sve ustanove uključene u ovom projektu i uspešno smo razmenili dobre prakse između svih uključenih partnera”. 

Ispred Javne naučnoistraživačke ustanove „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ u Banjaluci obratio se Predrag Ilić koji je rekao “dosta je urađeno do sada, opremili smo laboratorije, nabavili vozila i računare. Organizovali smo smo veliki broj uspešno realizovanih događaja i i sigurno ćemo projekat  uspešno privesti kraju”.

Predstavljanje projektnih aktivnosti, ciljeva i rezultata projekta smo čuli od Tamare Orlović, savetnika u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, savetnik za upravljanje otpadom.

“Sasvim sigurno ciljevi projekta, ojačani kapaciteti nadležnih organa za zaštitu životne sredine, povećana efikasnost inspekcije zaštite životne sredine, poboljšani sistem monitoringa životne sredine i poboljšana saradnja sa ekološkim nevladinim organizacijama će biti ispunjeni” – rekla je Orlović i posebno je istakla zadovoljstvo što su upravo danas sa nama predstavnici nevladinih organizacija jer je u ovakvim projektima njihov doprinos veoma važan i jako je bitno u partnerstvu s njima rešavati ekološka pitanja u nadležnosti Sekretarijata.

Zakonodavni okvir u oblasti upravljanja otpadom i integrisanog sprečavanja i kontroli zagađenja predstavila je Svetlana Marušić, viši savetnik u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, savetnik za industrijsko zagađenje u projektu.

“Pravo javnosti na informisanje o životnoj sredini je pravo koje pravni sistem Republike Srbije svojim ustavom i pratećim zakonima garantuje.  Ustav Republike Srbije garantuje svakom građaninu pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Nadležni organi prateći ovlašćenja koja im daje pravni okvir deluju u cilju zaštite životne sredine” – navela je Marušić.

Inspekcijski nadzor, sadržina, vrsta, oblici i postupak inspekcijskog nadzora je bliže objasnila Milka Stojanović, viša savetnica – inspektor za zaštitu životne sredine u oblasti kontrole industrijskih objekata – načelnik odeljenja u Odeljenju za kontrolu industrijskih objekata Sektora za inspekcijske poslove u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.

“Radi ostvarivanja cilja inspekcijskog nadzora, inspekcija je dužna da preventivno deluje. I to radi objavljivanjem važećih propisa, planova inspekcijskog nadzora, obaveštavanjem javnosti i promeni propisa i pravima i obavezama nadziranih subjekata. Obaveštavanjem javnosti o saznanjima inspekcije o postojanju ozbiljnog rizika po zdravlje i život ljudi , imovinu veće vrednosti, životnu sredinu, biljni i životinjski svet i preduzetim radnjama i merama kako bi se otklonio ili umanjio taj rizik” – rekla je Stojanović.

Na samom kraju događaja svi prisutni su imali priliku da pogledaju funkcionalnosti sajta i aplikacije koju je napravio Centar izvrsnosti za cirkularnu ekonomiju i klimatske promene a više o radu i načinu upotrebe je govorio dr Nikola Maodus koji je istakao da ovaj alat treba da bude u službi građana a i da olakša inspektorima na terenu njihov posao prilikom vršenja potrebnog nadzora.

Događaju su prisustvovali učesnici iz relevantnih institucija, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, predstavnici partnera na projektu, predstavnici lokalnih samouprava kao i predstavnici nevladinih organizacija, javnih preduzeća i svi zainteresovani građani.

Foto: Dario Konstantinović