Home Konferencije Serbia Goes Green: Olivera Dželić – NLB Grupa planira značajno povećanje udela...

Serbia Goes Green: Olivera Dželić – NLB Grupa planira značajno povećanje udela zelenog finansiranja

641
0

NLB Komercijalna banka je u prethodnom periodu uvek podržavala investicije i projekte koji se bave energetskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije. Od 2020. godine je na nivou čitave NLB Grupe formalizovan i princip održivosti, i pritom postavljen u centar svojih poslovnih akcija, čime je integrisan sa svim bankarskim odlukama.

Sleduje nam novi talas investicija, a shodno strateškoj ESG orijentaciji, NLB Grupa planira značajno povećanje udela zelenog finansiranja, što je bila samo jedna od tema u razgovoru sa Oliverom Dželić, direktorkom odeljenja za specifične klijente, saradnju i projekte u okviru Sektora za rad sa privredom i velikim klijentima, NLB Komercijalne banke koja će učestvovati na konferenciji SERBIA GOES GREEN posvećenoj zaštiti životne sredine i očuvanju prirode koja nas okružuje, koja će se održati 7. juna 2022. godine sa početkom od 10.00h u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda.

Iza nas je dinamičan talas ulaganja u obnovljive izvore energije, najavljene su i dalje investicije. Koji su planovi NLB Komercijalne banke u ovoj oblasti, da li ima prostora za obezbeđivanje dodatnog kapitala za finansiranje zelenih projekata?

– Time što je postala članica NLB Grupe, fokus NLB Komercijalne banke na održivi razvoj postao je još snažniji, uz želju da klijentima ponudi one modele finansiranja i podrške koji će im omogućiti da što jednostavnije ispune svoje ESG ciljeve. To se prevashodno odnosi na investicione kredite za ostvarenje energetske efikasnosti, zatim projektno finansiranje i refinansiranje greenfield projekata iz obnovljivih izvora energije, kao i finansiranje projekata i investicija kroz javno-privatna partnerstva.

Novi talas investicija je već pokrenut usvajanjem Zakona o obnovljivim izvorima energije (OIE) i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima i naša banka je, sa ciljem davanja podrške novim projektima, već aktivno u razgovorima sa različitim velikim i malim investitorima koji planiraju da prošire svoj zeleni portfolio u Republici Srbiji. Kompletiranjem regulatornog okvira smatramo da će finansijski sektor imati sve regulatorne preduslove da obezbedi projektna finansiranja za OIE, samostalno ili u partnerstvu sa drugim bankama, bilo kroz model aukcija bilo kroz drugačije modele projektnog finansiranja i korporativnog finansiaranja sa ESG komponentom.

Kakve su trenutne mogućnosti za finansiranje prelaska srpskih preduzeća na energetski efikasnije i ekološki prihvatljivije modele poslovanja. Koje modele finansiranja i podrške nudite kompanijama koje žele da dostignu energetsku efikasnost?

– NLB Komercijalna banka ima visoku sopstvenu likvidnost, što nas stavlja u odličnu poziciju za strateško planiranje budućih investicija. Shodno strateškoj ESG orijentaciji, NLB Grupa planira značajno povećanje udela zelenog finansiranja, i ima apetit da podrži projekte koji se razvijaju, sa fokusom kako na projektno finansiranja investicija u solare, vetroparkove i biogas / biomasu i sl. tako i na korporativne kredite sa ESG komponentom koji će doprineti povećanju zelenog udela u portfoliu naših klijenata i njihovoj bržoj tranziciji ka održivom poslovanju.

Prošle godine ste počeli sa razvijanjem nove platforme, na kojoj ćete zahteve za finansiranjem odobravati tako da podstičete razvoj ESG projekata jer ste kao banka zalažete za odlučniju akciju u pogledu zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i savesnog korporativnog upravljanja. Objasnite nam ovaj koncept, planove i ideju iza platforme.

– Princip održivosti NLB Grupa formalizovala je još 2011, a 2020. godine ga je i potvrdila, postavljajući ga u centar svojih poslovnih akcija, i integrišući ga sa svim bankarskim odlukama.

Novi koncept predviđa fokus na održivost i shodno tome podsticanje finansiranja koja imaju ESG komponentu kroz poboljšanje finansijske parametre (cena, rok i slično) a sa druge strane demotivišemo sve one koji ne posluju u skladu sa pravilima održivog razvoja i cirkularne ekonomije. Naravno u okvirima ovih pomenutih strateških opredeljenja, uvažavanje različitosti svakog klijenta ostaje u srži našeg poslovanja, te uslove prilgođavamo specifičnim potrebama svakog korporativnog klijenta odnosno projekta.

To je dobar primer kako banke mogu da podrže i podstaknu razvoj nacionalnih privreda u pravcu još veće održivosti, i opravdaju veliku odgovornost koja im je poverena.

Koji su ciljevi banke po pitanju ulaganja u održivi razvoj u narednom periodu?

– Kao sistemska banka, osnažena znanjem, ekspertizom i najboljim ESG praksama sa nivoa cele NLB Grupe, cilj nam je da se u narednom periodu profilišemo kao lider u finansiranju zelenih projekata iz obnovljivih izvora energije, ali i da doprinesemo rastu broja projekata i kompanija iz ovog segmenta i kreiranju energetske stabilnosti čitave zemlje.

Kako svest na našem tržištu bude rasla, i kako klijenti budu sve transparentnije predstavljali svoje ESG ciljeve i strategije, tako će rasti i naše mogućnosti da ih dodatno podržimo i obezbedimo im još bolje uslove za zeleno i finansiranje održivog razvoja.

Smatramo da održivo poslovanje svih učesnika u privrednom životu naše zemlje, regiona i sveta, predstavlja ne samo strateško opredeljenje svakog privrednog učesnika pojedinačno već i moralnu obavezu svih nas kako bismo budućim generacijama omogućili kontinuitet i dalji prosperitet.

Detaljniji program konferencije sa učesnicima možete pogledati na linku: http://communications.rs/sgg2022/