Home Konferencije Konferencija “Vojvodina u 2022.”: Predrag Nenin – Upravljanje otpadom je neohodno za...

Konferencija “Vojvodina u 2022.”: Predrag Nenin – Upravljanje otpadom je neohodno za uspeh

720
0

Kompanija “Color Media Communications” i magazin ”Diplomacy&Commerce” tradicionalno, i ove godine, organizuju konferenciju “Vojvodina u 2022.” koja će se održati u četvrtak, 3. februara 2022. godine u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine.

Konferencija je postala prepoznatljiva kao događaj koji otvara pitanja od značaja za razvoj Vojvodine u narednoj godini. Učesnici će kroz pet panela razgovarati o privredi, zdravstvu, turizmu, kulturi i mnogim drugim temama u uslovima “nove normalnosti”.

Kao i prethodnih godina, okupićemo čelne ljude Pokrajinske vlade, ambasadore, ekonomiste i vodeće privrednike iz Vojvodine.

U susret konferenciji, naš sagovornik bio je Predrag Nenin, Quality and enviromental manager, Dijamant, učesnik panela “Zelena agenda i zelena ekonomija Poljoprivreda i zaštita životne sredine kao glavni aduti održive budućnosti Vojvodine” koji je ovom prilikom istakao: “Dijamant se može pohvaliti da je kompanija koja svoje proizvode sa isteklim rokom trajanja zbrinjava kao organski otpad – sirovinu za dobijanje energije u biogasnim postrojenjima.”

Na koje načine kompanija Dijamant doprinosi zaštiti životne sredine?

– Dijamant sve svoje poslovne procese usklađuje sa relevantnim zakonskim regulativama iz oblasti zaštite životne sredine. Sve emisije iz fabrike u potpunosti su u granicama propisanog, a ono čemu svakako težimo je da se količina zagađujućih materija što više smanji i po mogućstvu ukine. Ovaj cilj je sastavni deo poslovne strategije kompanije Dijamant i našeg odgovornog odnosa prema zajednici u kojoj poslujemo. Kontinuirano radimo na povećanju korišćenja energije iz obnovljivih izvora, kao i na smanjenju količine ambalaže po jedinici proizvoda, uz upotrebu materijala pogodnih za reciklažu.

U proizvodnim procesima i prerađivačkoj delatnosti veoma je značajno da se što manje otpada generiše i da se njime pravilno upravlja, da bi se proizvelo što više materijala koji imaju upotrebnu vrednost.

Kako bi se u što većoj meri umanjilo dospevanje zagađivača u okolinu, u Dijamantu primenjujemo sistem elektrofiltera za prečišćavanje dimnog gasa iz kotlova od praškastih materija. U praksi dominantna zagađujuća materija u našoj delatnosti u tehnološkim (procesnim) vodama je masnoća iz proizvodnog procesa. Te vode se prečišćavaju tako da osim što se dobija otpadna voda zakonski prihvatljivih parametara, izdvojena masnoća se plasira na tržište kao biomasa za dobijanje biogasa i električne energije.

Dijamant se može pohvaliti da je kompanija koja svoje proizvode sa isteklim rokom trajanja zbrinjava kao organski otpad – sirovinu za dobijanje energije u biogasnim postrojenjima. Dodatno, svi naši partneri koji učestvuju u procesu proizvodnje moraju posedovati odgovarajuće sertifikate, odnosno odgovorno se odnositi prema životnoj sredini kako bi svi u tom međuzavisnom odnosu bili u skladu sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine.

Koji parametri životne sredine na lokaciji Dijamant se prate monitoring sistemom?

– Monitoring emisija nepoželjnih materija je važan element prevencije i smanjenja zagađenja iz industrijskih postrojenja, gde izbor parametara koji se prate zavisi direktno od delatnosti fabrike. Na lokaciji Dijamanta se savesno i odgovorno od strane naših službi, i u saradnji sa nadležnim institucijama i inspekcijama vrši monitoring  merenjem emisija u vazduhu i vodi.

Bezbedno upravljanje otpadom i hemikalijama nužno je u svim fazama proizvodnje, kako bi se sprečilo dospevanje štetnih materija u životnu sredinu. Primenjujemo sve propisane mere za efikasno odlaganje, transport i skladištenje otpada, kao i za sistemsko praćenje i klasifikaciju  hemikalija.

U Dijamantu se podstiče upotreba obnovljivih izvora energije, sprečavanje i kontrola zagađenja svih ekosistema. Koje obnovljive izvore energije koristite?

– Ljuska od semena suncokreta, koja je takođe proizvod Dijamanta spada u čvrstu biomasu sa malim udelom azota i sumpora što je čini u velikoj meri ekološkom. Ljuska suncokreta ima visoku kalorijsku vrednost i upotrebljava se u Dijamantu kao energent za proizvodnju toplotne energije, a koristi se i prilikom proizvodnje organskog đubriva. Dijamant više od 40 godina koristi kotlove na suncokretovu ljusku, zahvaljujući kojima iz obnovljivog izvora energije proizvodi više od  85 odsto toplotne energije koju koristi u proizvodnji. Korišćenjem obnovljivih izvora energije ne samo da minimiziramo troškove, već naše poslovanje dobija dodatnu vrednost, jer smo osigurali minimalni nivo emisije štetnih materija u vazduh.

Šta smatrate najvažnijim aspektom za primenu Zelene agende na području Vojvodine?

– Neslavno, Vojvodina spada u regije sa najnižim stepenom šumovitosti u Evropi, sa ispod sedam odsto površine pod šumama. Zelena agenda ima za cilj da podstakne ekološku transformaciju celokupne privrede i društva, a naš zadatak, kako kompanija, tako i pojedinaca, je da krenemo od lokala. Smatram da je očuvanje biodiverziteta, sprečavanje nastajanja tzv. “agro-pustinja” pod uticajem intenzivne poljoprivrede, kao i uvećavanje procenta pošumljenosti Vojvodine do najmanje 30% teritorije, ključno za zaštitu i očuvanje prirode.

*Ukoliko epidemiološke mere ne dopuste održavanje uživo, konferencija će se održati online na YouTube kanalu Color Media Communications. 

Kompletan program konferencije, možete pogledati na sajtu: http://communications.rs/vojvodinau2022/

Foto: Dijamant / Privatna arhiva