Home Vesti Ambasada Finske među prvima podržala kampanju “Zelena Srbija”: Šume su duša i...

Ambasada Finske među prvima podržala kampanju “Zelena Srbija”: Šume su duša i hleb Finske

1195
0
Sakari Piippo / Finland Promotion Board

Kompanija Color Media Communications pod pokroviteljstvom Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije tokom decembra sprovodi kampanju “Zelena Srbija”.

U sklopu kampanje “Zelena Srbija” organizovana je sadnja drveća u 10 gradova i opština Srbije kako bi se podigla svest građana, lokalnih samouprava i kompanija o tome koliko je značajno pošumljavanje Srbije.

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, kao društveno odgovorna institucija želi da doprinese podizanju svesti po pitanju ove teme i razmeni iskustava sa zemljama koje imaju diplomatska predstavništva u Beogradu.

Finska je najšumovitija država u Evropi. Tri četvrtine ukupne površine Finske čine šume. I taj broj raste, zahvaljujući ekološki, društveno i ekonomsko održivom pošumljavanju.

Šume su duša i hleb Finske. Obični Finci poseduju veliki deo finskih šuma. Porodično vlašništvo šuma je priča o uspehu i od velikog je značaja za nacionalnu ekonomiju.

Pasi Markkanen / Finland Promotion Board

Finsko vlasništvo nad šumama i šumarstvo, pre svega su utemeljeni na vrednostima i tradiciji. Na primer, sveobuhvatna „Everyman’s Right“ prava, znače da svako može da planinari, kampuje, bere pečurke ili bobice u celoj šumi, bez obzira u čijem je ona vlasništvu. Gotovo svaki Finac provodi određeno nedeljno vreme u aktivnostima na otvorenom, kako bi pronašao osveženje u prirodi.

Finski prosperitet zasnovan je na našoj stručnosti u korišćenju obnovljivih prirodnih izvora na održiv način. Šume su uvek činile suštinu našeg života i mi osiguravamo ekološku održivost naših šuma.

Mi održavamo balans između održivosti i upotrebe uz pomoć šumskog zakonodavstva, odluka vlade i sertifikata, kao i sveobuhvatnim upravljanjem šumama i naravno, njihovim očuvanjem.

Šumska industrija aktivno traži nove proizvode zasnovane na drvenom materijalu: plastika, kompoziti, tečna goriva, nanoceluloze i lignin, lekovi i tekstilna vlakna već se mogu proizvesti od drveta.

Bioenergija zasnovana na drvetu, može zameniti energiju fosilnih goriva. Šumska industrija proizvodi većinu svoje energije od drvnih ostata koji potiču iz procesa.

Prirodne vrednosti finskih šuma, u velikoj meri su zaštićene isključivanjem vrednih područja šume od komercijalne upotrebe. Ukoliko merimo na osnovu brojeva i obima ovako striktne zaštite šuma, Finska je daleko vodeća država u Evropi.

Katri Lehtola / Kuvatoimisto Keksi / Finland Promotion Board

Pored toga, široka mreža nacionalnih parkova predstavlja beg u finsku prirodu. Svaki park prezentuje nacionalne karakteristike područja u kom se nalazi, od arktičke divljine Laponije do jezerskog okruga Centralne Finske i arhipelaga na zapadnoj i južnoj obali.

  • Za svako posečeno drvo, sade se tri nove sadnice
  • Strogo zaštićena područja čine 9% ukupne finske šumske regije
  • Više od 80% Finaca izjašnjava se da im je šuma važna

Više detalja možete naći na stranicama:
– Finnish forests and forestry: www.forest.fi
– National parks: https://www.nationalparks.fi/
– Everyman’s right: https://www.visitfinland.com/article/everymans-rights/#f8fd1492