Home Konferencije Inovacije i digitalizacija u srpskom zdravstvu: Pogledajte panel “Održivo finansiranje inovativnih terapija...

Inovacije i digitalizacija u srpskom zdravstvu: Pogledajte panel “Održivo finansiranje inovativnih terapija u Srbiji u 2020.”

888
0

Novi model zdravstvene zaštite „Zdravlje zasnovano na vrednosti“ bio je tema konferencije „Inovacije i digitalizacija u zdravstvu“ održane 15. novembra u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, na kojoj su se učesnici saglasili da su ministarstvo zdravlja i RFZO poslednjih godina napravili napredak posle višegodišnjeg zastoja u uvođenju novih inovativnih terapija.

Konferenciju su otvorili Vladimir Marinković, potpredsednik Narodne skupstine Republike Srbije i Dubravka Negre, Šef regionalne kancelarije, Evropska investiciona banka.

Konferenciju su organizovale kompanije Color Media Communications Flagship Public Affairs & Strategic Communications, uz institucionalnu podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Skupštine Republike Srbije i Nordijske poslovne alijanse.

Unapređenje zdravstvenih politika i zdravstvenog sistema jedan je od ciljeva koji je moguće ostvariti jedino saradnjom i konstruktivnim dijalogom predstavnika državnih institucija, Ministarstva zdravlja i RFZO, i predstavnika privrede. Nordijska poslovna alijansa, odnosno njen Odbor za zdravstvo, predstavila je koncept zdravstvene zaštite „Zdravlje zasnovano na vrednosti“, koji bi omogućio da se veći broj pacijenata leči inovativnim terapijama, dok bi istovremeno država kroz Republički fond za zdravstveno osiguranje finansirala samo terapije koje donose vrednost kako za pacijenta tako i za državu i društvo u celini.

Predloženi model primenjuje se u Nordijskim zemljama, ali bi za srpsko zdravstvo značio veću efikasnost u lečenju pacijenata, više dostupnih inovativnih terapija i bolju kontrolu budžetskih sredstava u realnom vremenu. Država ulaže značajne i vidljive napore da inovativne terapije postanu dostupnije našim pacijentima. Kako bi se novi koncept uveo potrebno je da se upostavi sistem gde se ishodi lečenja prate i identifikuju medicinskih postupci i terapije koji daju željene rezultate, odnosno i oni koji ne opravdavaju svoju cenu i uloženi trud i koje država više ne treba da finansira.

Prvi panel pod nazivom Održivo finansiranje inovativnih terapija u Srbiji u 2020.” moderirala jeIvana Božović, RTS, a na njemu su učestovali: dr Sanja Radojević Škodrić, direktorka RFZO; Filip Žorić, direktor Novartis Oncology; Ksenija Purković, direktorka AstraZeneca predstavništva u Srbiji i predsednica Borda Guvernera Nordijske poslovne alijanse; Biljana Čukanović, posebni savetnik u Ministarstvu zdravlja (tbc) i Andreja Pavlović, direktor Nordijske poslovne alijanse.

O čemu se sve tokom prvog panela diskutovalo pogledajte na video snimku u nastavku: