Home Konferencije Konferencija “Nuklearna sigurnost danas” u Domu Narodne skupštine Republike Srbije

Konferencija “Nuklearna sigurnost danas” u Domu Narodne skupštine Republike Srbije

1423
0

Color Media Communications i Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM), organizuje skup „Nuklearna sigurnost danas“, u ponedeljak,  25. novembra 2019. godine, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, s početkom u 9.30 časova. Konferencija je posvećena odgovorima na temu nuklearne sigurnosti, upotrebe znanja o nuklearnoj energiji i jonizujućem zračenju u mirnodopske svrhe, kao i regulisanju i kontroli tih delatnosti.

Nuklearne tehnologije su dragocena tekovina civilizacije. Kao i svi drugi pronalasci i otkrića.

Strah nas često sprečava da shvatimo i koristimo vrednosti nuklearnih tehnologija za čovečanstvo. Strah nas često sprečava čak i da se INFORMIŠEMO – i možda, na osnovu PRAVIH informacija, odlučimo da ne želimo da ih koristimo. Ili da želimo.

MISIJA ove konferencije je da komunikaciju o ovim temama učinimo pristupačnijom za javnost i da damo prave informacije.

Nuklearna sigurnost u EU terminologiji danas po pravilu podrazumeva i radijacionu sigurnost. Na konferenciji će se kroz četiri panel diskusije i uvodna izlaganja diskutovati o pojmu i značenju nuklearne sigurnosti danas, govoriće se o Černobiljskoj nesreći i objasniti kako se razvijala nuklearna sigurnost posle nje.

Zračenje je naša svakodnevica i ogromna korist kada se kontrolisano i znalački koristi – u medicini, privredi, poljoprivredi…. Radioaktivni otpad nije ništa više opasan nego drugi opasni otpadi, ukoliko se njime rukuje savesno i prema najbojim tehničkim rešenjima, a ta rešenja se neprekidno usavršavaju već više od 70 godina.

Rad sa zračenjem je jedna od najregulisanijih i najkontrolisanijih ljudskih delatnosti, i u svetu i kod nas. SRBATOM sada ima integrisan sistem regulisanja, kontrole i nadzora svih delatnosti koje koriste zračenje, kao i sveobuhvatnu zaštitu stanovništva od ovog rizika. Komunikacija/saradnja sa javnošću je veoma bitna za dobar sistem zaštite i međusobnog poverenja.

Više detalja o konferenciji možete pogledati na sledećem linku: http://communications.rs/nuklearnasigurnost/