Home Konferencije Otvorena konferencija EDUCATION 4.0 – Inovacije su glavni pokretač napretka i globalne...

Otvorena konferencija EDUCATION 4.0 – Inovacije su glavni pokretač napretka i globalne ekonomije

881
0

Istraživačka stanica “Petnica” i Color Media Communications u saradnji sa UNICEF-om, Savremenom osnovnom školom i gimnazijom i British Council organizovali su Međunarodnu online konferenciju o novim modelima obrazovanja u uslovima pandemije pod nazivom EDUCATION 4.0.

Na otvaranju konferencije prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić govorio je o Master 4.0 programima koji su nastali u saradnji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nevladine neprofitne organizacije inicijative „Digitalna Srbija“ kako bi se povezala savremena IT znanja sa poslovnim veštinama potrebnim za razvoj proizvoda i usluga.

„Ove programe su kreirali zajedno državni fakulteti sa višedecnijskom tradicijom u oblasti tehnologije, ekonomije i menadžmenta, ali i više od 75 uspešnih IT kompanija i kompanija iz drugih sektora koje su ponudile predavače i omogućile obavezne prakse za studente. U novembru 2019. godine upisana je prva generacija Master 4.0 programa“, naveo je ministar Ružić.

On je istakao da snaga Master 4.0 programa leži pre svega u temeljnom i primenjivom znanju kroz više od 130 predmeta i preko 300 predavača sa najboljih fakulteta.

Direktorka kancelarije UNICEF-a u Srbiji Dejana Kostadinova navela je da je UNICEF da bi podržao napore Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom za telekomunikacije, mapirao geolokacije svih škola u Srbiji kako bi se pronašao najbolji mogući način da se povežu na internet i da se omogući učenje i razvoj digitalnih veština za svako dete, ma gde se ona ili on nalazili.

„UNICEF, zahvaljujući velikodušnoj podršci Evropske unije, takođe podržava vladine napore da premosti digitalni jaz sa kojim se suočavaju neka od najugroženije dece širom zemlje. To će se postići finalizacijom sistema za učenje na daljinu, formiranjem obrazovnih digitalnih biblioteka i klubova za učenje, kao i pružanjem dodatnih usluga podrške učenju i psihosocijalne podrške romskoj deci“, istakla je Kostadinova.

Šef regionalnog predstavništva EIB-a za Zapadni Balkan Alessandro Bragonzi je istakao da su inovacije glavni pokretač napretka i globalne ekonomije. Dodao je da je Evropska investiciona banka (EIB) počela da ulaže u srpsko obrazovanje pre više od deset godina.

„Godine 2020. tokom same pandemije, EIB je potpisala jednu od najvažnijih investicija za Srbiju – 65 miliona evra za finansiranje digitalizacije sprskih škola koja će povećati digitalne kapacitete učenika i nastavnika širom zemlje. Podržavajući osnovno, srednje i visoko obrazovanje, nauku i razvoj, kao i odgovarajuću infrastrukturu, EIB obezbeđuje moderne obrazovne uslove za generacije studenata i naučnika. Time će biti u mogućnosti da steknu znanje i veštine neophodne za pronalaženje posla na konkurentom tržištu rada“, zaključio je Bragonzi.

Celokupnu konferenciju možete ispratiti na linku: https://www.youtube.com/watch?v=C4DurBDWXL8&feature=youtu.be